Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Maksa par ūdens patēriņa starpību tiks piemērota arī karstajam ūdenim

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sākot ar 2023. gada 1. janvāri (rēķinus par janvāri dzīvokļu īpašnieki saņems februārī), maksa par dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību tiks piemērota ne tikai aukstajam ūdenim, kā līdz šim, bet arī karstajam ūdenim.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās ir veikta siltummezglos uzstādīto kopējo karstā ūdens skaitītāju verificēšana. Līdz ar to šobrīd ir iespējams piemērot maksu par ūdens patēriņa starpību arī karstajam ūdenim saskaņā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamos namos aprēķina metodiku (to iespējams apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”).

Jaunās ūdens patēriņa starpības piemērošanas mērķis ir nodrošināt korektu siltumenerģijas sadales uzskaiti.

Karstā ūdens patēriņa starpība, tāpat kā aukstā ūdens patēriņa starpība, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās tiks segta, to sadalot uz visiem ēkas dzīvokļu īpašumiem[i].

Ar 2023. gada 1. janvāri stājusies spēkā arī jauna kārtība par ūdens patēriņa normas (6 kubikmetri uz dzīvoklī deklarēto personu mēnesī[ii]) piemērošanu gadījumos, kad dzīvokļa īpašnieks nav izpildījis normatīvajos aktos noteiktās prasības par ūdens patēriņa skaitītājiem (to uzstādīšanu, verificēšanu, pārbaudi, skaitītāju rādījumu nodošanas termiņu)[iii]. Šādā gadījumā ūdens patēriņa starpību vispirms sadala starp šiem dzīvokļu īpašniekiem, piemērojot noteikto ūdens patēriņa normu uz katru dzīvoklī deklarēto personu.

Ūdens patēriņa norma (6 kubikmetri), sākot ar 2023. gada 1. janvāri, tiek sadalīta šādi:

  • 4 kubikmetri mēnesī tiek attiecināti uz aukstā ūdens patēriņu;
  • 2 kubikmetri mēnesī tiek attiecināti uz karstā ūdens patēriņu.

Dzīvojamās mājās vai atsevišķos dzīvokļos, kuriem tiek piegādāts tikai aukstais ūdens, ūdens patēriņa norma 6 kubikmetri uz dzīvoklī deklarēto personu tiks piemērota tikai aukstajam ūdenim.

Ūdens patēriņa norma tiks attiecināta uz tiem ūdens patēriņa skaitītājiem:

  • kuriem beidzies verificēšanas termiņš;
  • par kuriem nav iesniegti rādījumi trīs mēnešus pēc kārtas;
  • kuri nav atbilstoši noplombēti;
  • citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Vairāk informācijas par to, kā veidojas dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, ŠEIT.


[i] Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr. 1013 “Kārtībā, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punkts.

[ii] Norma ir noteikta Ogres novada pašvaldības 2020. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr. 2/2020 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā” 2. pielikumā.

[iii] Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumu Nr. 1013 “Kārtībā, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19.1 punkts.

Related Posts

Arhīvi