Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Stājušies spēkā dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2022. gadam

Š. g. 1. janvārī stājušies spēkā SIA “Ogres Namsaimnieks” aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi un sagatavotie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2022. gadam.

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme un uzturēšanas darbu plāns 2022. gadam tika ievietoti katra dzīvokļa pasta kastītē, kā arī klientu portāla sadaļā “Dokumenti” līdz pagājušā gada 15. oktobrim. Dzīvokļu īpašniekiem bija dots laiks iepazīties ar šiem dokumentiem, apspriesties par veicamajiem darbiem un līdz 2021. gada 1. decembrim pieņemt kopības lēmumu par tāmes un uzturēšanas darbu plāna apstiprināšanu. Ja dzīvokļu īpašnieku kopība nepieņēma un neiesniedza lēmumu par tāmes un darbu plāna apstiprināšanu noteiktajā termiņā, š. g. 1. janvārī stājās spēkā SIA “Ogres Namsaimnieks” sagatavotā tāme un darbu plāns.

Jāņem vērā, ka tajās dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevarēja atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas, kā arī no uzturēšanas darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas.

Ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī uzturēšanas darbu plānu 2022. gadam dzīvokļu īpašnieki varēs iepazīties klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”, sākot ar janvāra vidu.

Related Posts

Arhīvi