Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

janvāris 3, 2022
SIA “Ogres Namsaimnieks” sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli (turpmāk – “Gjensidige”) arī 2022. gadā turpina piedāvāt savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no neparedzētu negadījumu sekām (izmaksām). Polises ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri iepriekš nebija atteikušies no šīm polisēm....
Š. g. 1. janvārī stājušies spēkā SIA “Ogres Namsaimnieks” aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi un sagatavotie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2022. gadam. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāme un uzturēšanas darbu plāns 2022. gadam tika ievietoti katra dzīvokļa pasta kastītē, kā arī klientu portāla sadaļā “Dokumenti” līdz pagājušā gada 15. oktobrim. Dzīvokļu īpašniekiem bija dots laiks iepazīties ar šiem dokumentiem,...

Arhīvi