Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli (turpmāk – “Gjensidige”) arī 2022. gadā turpina piedāvāt savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no neparedzētu negadījumu sekām (izmaksām).

Polises ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri iepriekš nebija atteikušies no šīm polisēm. Ikmēneša maksājums paliek nemainīgs – 23 centi mēnesī par vienu dzīvokļa īpašumu, tāpat nemainās līdzšinējais pašriska apmērs (45,00 EUR) un segums. Polises atlīdzības limits 2022. gadā ir palielināts un tagad ir 1200,00 EUR.

Polises ikmēneša maksājums arī 2022. gadā tiks iekļauts ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

Lai pieteiktos polisei, ja iepriekš esat no tās atteikušies, ir nepieciešams uzrakstīt un iesniegt iesniegumu. Polise tiks noformēta, un ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā tiks ietverts maksājums 23 centi mēnesī, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi.

No polises iespējams arī atteikties, iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu, tomēr, pirms pieņemt lēmumu par atteikšanos no tās, aicinām dzīvokļu īpašniekus objektīvi izvērtēt piedāvātās polises nosacījumus.

Arī 2022. gadā SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem sadarbībā ar “Gjensidige” tiek piedāvāts pieteikties nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei par īpaši izdevīgu cenu, mēneša maksājumus par šo polisi iekļaujot ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos.

Plašāka informācija par apdrošināšanas piedāvājumiem SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Apdrošināšana”. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

Arhīvi