Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Regulāra ēkas siltumtīklu apkope ir pārvaldnieka pienākums

Svarīgi! Ēkas pārvaldniekam regulāri jāveic atbilstoša karstā ūdens siltummaiņa skalošanas procedūra un tā hidrauliskā pārbaude, lai neradītu papildu izdevumus siltumenerģijas piegādātājam, kā arī siltumenerģijas lietotājam. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus pieprasīt savas dzīvojamās mājas pārvaldniekam veikt šos darbus! Šobrīd vairākās dzīvojamās mājās, kuras nepārvalda SIA “Ogres Namsaimnieks”, konstatēts, ka šie darbi nav veikti.

SIA “Ogres Namsaimnieks” kā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējs piegādā klientiem siltumenerģiju līdz līgumā noteiktajai piederības robežai. Mēs piegādājam siltumenerģiju gan savā pārvaldīšanā esošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, gan citiem klientiem.

Siltumenerģijas saņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem uzturēt tehniskā kārtībā siltumtīklus un iekārtas no piederības robežas līdz ēkai, kā arī ēkas iekšējos siltumtīklus, tai skaitā individuālo siltummezglu. SIA “Ogres Namsaimnieks” veic regulāru siltumtīklu apkopi savā pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, bet par to apkopi citās ēkās atbild attiecīgais pārvaldnieks vai cita īpašnieku noteikta persona.

Viena no iekārtām ēkas individuālajā siltummezglā ir karstā ūdens siltummainis, kas nodrošina karstā ūdens sagatavošanu, uzsildot auksto ūdeni līdz attiecīgai temperatūrai. Šis siltummainis ir fiziska barjera starp tehnoloģisko ūdeni (ķīmiski sagatavotu siltumtīklu ūdeni) un dzeramo ūdeni, nodrošinot, ka abi šķidrumi nesajaucas.

Ņemot vērā, ka karstā ūdens sagatavošanas procesā uz siltummaiņa virsmas, tāpat kā tējkannā, veidojas katlakmens, ir svarīgi veikt tā regulāru (vismaz reizi gadā) ķīmisko skalošanu. Ja siltummaini regulāri neskalo, tas aizaug ar katlakmeni tādā mērā, ka neuzsilda karsto ūdeni līdz nepieciešamai temperatūrai, siltummainī var sākt veidoties plaisas, kā arī to vairs nav iespējams izskalot, atliek vienīgi nomainīt.

Pēc siltummaiņa ķīmiskās skalošanas nepieciešams veikt tā hidraulisko pārbaudi. Šajā pārbaudē pārliecinās, ka siltummainim nav izveidojušās plaisas, kas noved pie ķīmiski nesagatavota ūdens nonākšanas centralizētās siltumapgādes tīklos vai siltumtīklu tehnoloģiskā ūdens nonākšanas karstā ūdens sistēmā. Bojāta karstā ūdens siltummaiņa izmantošana nav pieļaujama, jo tas kaitē centralizētās siltumapgādes sistēmas iekārtām, īpaši apkures katliem. Bojāts siltummainis var ievērojami palielināt aukstā ūdens zudumus ēkā, jo ķīmiski nesagatavots ūdens tiek pumpēts siltumapgādes tīklos.

Related Posts

Arhīvi