Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

oktobris 21, 2021
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 21. oktobrī iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām un dabasgāzes pārvades pakalpojuma izmaksu izmaiņām. Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu Ar šo paziņojumu SIA “Ogres Namsaimnieks” atsauc š. g. 30. septembra paziņojumu...
Svarīgi! Ēkas pārvaldniekam regulāri jāveic atbilstoša karstā ūdens siltummaiņa skalošanas procedūra un tā hidrauliskā pārbaude, lai neradītu papildu izdevumus siltumenerģijas piegādātājam, kā arī siltumenerģijas lietotājam. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus pieprasīt savas dzīvojamās mājas pārvaldniekam veikt šos darbus! Šobrīd vairākās dzīvojamās mājās, kuras nepārvalda SIA “Ogres Namsaimnieks”, konstatēts, ka šie darbi nav veikti. SIA...

Arhīvi