Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. decembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 21. oktobrī iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām un dabasgāzes pārvades pakalpojuma izmaksu izmaiņām.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Ar šo paziņojumu SIA “Ogres Namsaimnieks” atsauc š. g. 30. septembra paziņojumu par noteikto (piedāvāto) tarifu.

SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 2021. gada 21. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2021. gada 1. decembra

Sabiedrisko pakalpojumu veids   Spēkā esošais tarifs (bez PVN) bez neparedzētajām izmaksām Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ar neparedzētajām izmaksām (terminēts) Tarifa palielinājums / samazinājums
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 28,59 29,30 2,48 %
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 5,36 5,48 2,24 %
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh 0 0 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh 33,95 34,78 2,44 %
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh 0,62 0,62 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh 34,57 35,40 2,40 %
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 6,23 6,23 0 %
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 11,83 11,83 0 %
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst. EUR/MW gadā 3,64 3,64 0 %
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst. EUR/MW gadā 21,70 21,70 0 %

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2021. gada 1. decembris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām un dabasgāzes pārvades pakalpojuma izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Ogres Namsaimnieks” administrācijas telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu pa tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, tālruņa numurs 26594348, e-pasta adrese: info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, faksa numurs 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Related Posts

Arhīvi