Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Sadzīves un šķiroto atkritumu konteineru izmantošana

Lai taupītu savus līdzekļus un saudzētu dabu, ir svarīgi atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros.

Šķiroto atkritumu konteinerus izved bez maksas – ja atkritumi ir pareizi sašķiroti

Saka, ka medus mucu spēj sabojāt viens piliens darvas – līdzīgi ir arī ar šķiroto atkritumu konteineru izmantošanu. Tajos var ievietot tikai atbilstoši sašķirotus atkritumus (informācija atrodama uz konteineriem), pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs pārstrādei un tiek piemērots standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifs.

Pareizi sašķirotu atkritumu konteinerus izved bez maksas, tādēļ pareizi sašķirotus atkritumus var ievietot jebkurā tiem paredzētā konteinerā arī tad, ja tas neatrodas pie jūsu dzīvojamās mājas.

Parasti pie dzīvojamām mājām tiek uzstādīti divi vai trīs šķiroto atkritumu konteineri: plastmasas iepakojumam (dzeltens), papīra un kartona iepakojumam (zils), kopējs konteiners plastmasas un papīra iepakojumam (dzeltens ar zilu vāku) un/vai stikla iepakojumam (zaļš).

Noskaidro, kā uzsākt atkritumu šķirošanu pie savas dzīvojamās mājas, ŠEIT.

Atspēkojam mītu par atkritumu šķirošanu!

Iespējams, ir dzirdēts: “Kāda jēga izmantot šķiroto atkritumu konteinerus? Redzēju, ka dažādus sašķirotos atkritumus tāpat savāc un izved vienā kopējā konteinerā! Kas tad tā par šķirošanu?”

SIA “Ķilupe” skaidro, ka viss nav tā, kā izskatās. Šķirotos atkritumus izved līdzīgās mašīnās kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Lai taupītu resursus (transporta izdevumus), tik tiešām vieglā iepakojuma (kartons, makulatūra, PET pudeles, metāla iepakojums) konteineru saturs tiek izvests kopā vienā mašīnā. Atkritumu šķirošanas stacijā iepakojums tiek atkārtoti smalkāk sašķirots dažādos materiālu veidos – kartona iepakojums, makulatūra, tetrapakas, plēves iepakojums, PET pudeles, HDPE iepakojums, metāla iepakojums utt., un tikai pēc tam nodots pārstrādei. Savukārt stikla iepakojuma šķirošanas konteinerus Ogres novadā izved šādi – pilns konteiners tiek nomainīts pret tukšu, lai stikla iepakojums nesaplīstu un to būtu vieglāk sašķirot pa krāsām (tumšais un gaišais stikla iepakojums).

Jāņem vērā! Citas dzīvojamās mājas sadzīves vai bioloģisko atkritumu konteinerus izmantot ir aizliegts, jo to apsaimniekošana ir maksas pakalpojums. Uz katra sadzīves atkritumu konteinera ir norādīta tās dzīvojamās mājas adrese, kuras iedzīvotāji drīkst izmest tajā atkritumus. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods!

Ko darīt, ja konstatējat, ka kāds neatļauti atbrīvojas no atkritumiem?

Konstatējot, ka kāds atbrīvojas no atkritumiem neatļautā vietā, piemēram, izmetot sadzīves atkritumus citas dzīvojamās mājas konteinerā vai atstājot iekšpagalmā lielgabarīta atkritumus, nekavējoties jāziņo Ogres novada pašvaldības policijai, zvanot uz tālruņa numuru 65047100.

Ērti iesūtīt foto vai video materiālu pašvaldības policijai var, izmantojot mobilās lietotnes “Ogres novadnieks” sadaļu “Ziņo Pašvaldības policijai” (autorizējoties ar Ogres novadnieka karti vai internetbanku).

Vairāk informācijas par atkritumu konteineru izmantošanu un atkritumu šķirošanu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Atkritumi”.

Attēlā SIA “Ķilupe” informatīvais materiāls – sadzīves atkritumu šķirošanas noteikumi

Related Posts

Arhīvi