Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kā uzsākt atkritumu šķirošanu pie dzīvojamās mājas?

Nereti iedzīvotāji vēlas, lai pie viņu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atrastos šķiroto atkritumu konteineri. Ja dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā ir atbilstoša vieta ar cieto segumu šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanai, to izdarīt ir visai vienkārši, turklāt SIA “Ķilupe” konteineru uzstādīšanu un izvešanu veic bez maksas.

Parasti tiek uzstādīti trīs konteineri:

dzeltenā krāsā – plastmasai

zilā krāsā – papīram/kartonam

zaļā krāsā – stiklam

Ja dzīvojamās mājas iekšpagalmā nepietiek vietas trīs konteineriem vai dzīvokļu īpašnieki vēlas uzstādīt vienu konteineru, piemēram, tikai stiklam vai plastmasas un papīra iepakojumam kopā, tiek piedāvāti arī tādi varianti. Uz katra konteinera ir uzlīmes ar norādēm, kādus atkritumus tajā drīkst mest.

Svarīgi! Iedzīvotājiem jānodrošina, lai šķirotie materiāli būtu bez sadzīves atkritumu piemaisījumiem un attiecīgā konteinerā atrastos tikai atbilstošie materiāli. Pretējā gadījumā konteinera saturs nav derīgs pārstrādei un uzskatāms, ka tie ir sadzīves atkritumi, kas tiek izvesti, piemērojot standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Svarīgi atcerēties arī, ka pirms izmešanas konteinerā iepakojums obligāti jāizskalo, lai nesāktu bojāties pārtikas produktu paliekas. Tāpat vēlams pēc iespējas saplacināt visu iepakojumu, lai tas konteinerā aizņemtu mazāk vietas.

Kas jādara, lai pie dzīvojamās mājas uzstādītu šķiroto atkritumu konteinerus?

  1. Dzīvokļu īpašnieki savā starpā vienojas un pieņem lēmumu par šķiroto atkritumu konteineru atrašanās vietu (jābūt cietajam segumam) un par to, cik un kāda tilpuma konteineri dzīvojamai mājai būtu piemēroti.
  2. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona uzraksta iesniegumu SIA “Ogres Namsaimnieks”, ka konkrētā dzīvojamā māja vēlas uzsākt atkritumu šķirošanu.
  3. SIA “Ogres Namsaimnieks” informē par iesnieguma saņemšanu SIA “Ķilupe”, kas sazinās ar konkrētās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu.
  4. Uzstādot šķiroto atkritumu konteinerus, dzīvojamās mājas iedzīvotāji savās pastkastītēs saņem informāciju, kā pareizi šķirot atkritumus – kādus atkritumus katrā konteinerā drīkst un ko nedrīkst mest. Informācija tiek izvietota arī dzīvojamās mājas kāpņu telpās.
  5. Ja pie dzīvojamās mājas ir uzstādīts šķirošanas konteiners papīram/kartonam, papildus katrā kāpņu telpā pie pastkastītēm var uzlikt arī EKO kasti reklāmas bukletu, kuponu, preses izdevumu izmešanai. Kad EKO kaste pilna, sētnieks kastes saturu izber šķiroto atkritumu konteinerā.

Vairāk informācijas par atkritumu šķirošanas iespējām SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā, sadaļā “Pakalpojumi – Atkritumi”.

Related Posts

Arhīvi