Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Sagatavoti dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumi pārskati par 2020. gadu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir sagatavoti pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par iepriekšējo kalendāro gadu, kā to nosaka 2017. gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” (3. pielikums).

Ar sagatavotajiem pārskatiem par 2020. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties:

  • papīra formātā (ievietoti katra dzīvokļa pastkastītē);
  • klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta” (reģistrētiem lietotājiem).

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatos norādīta informācija par pārvaldīšanas maksājumu izlietošanu 2020. gadā.

Related Posts

Arhīvi