Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

marts 31, 2021
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir sagatavoti pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par iepriekšējo kalendāro gadu, kā to nosaka 2017. gada 11. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” (3. pielikums). Ar sagatavotajiem pārskatiem par 2020. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties: papīra formātā (ievietoti katra...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem 2021. gada 1. aprīlī no plkst. 8:00 līdz 19:00 būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstā ūdens / apkures) zemāk minētajās adresēs: Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām: Bērzu alejā 1, 2, 4, 6, 8, 8a, 10 un 14, Ogrē;Lapu ielā 11, Ogrē;Meža prospektā 6, Ogrē;Parka ielā 1a un 1b, Ogrē. Iestādēm,...

Arhīvi