Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

SIA “Ogres Namsaimnieks” arī šogad dzīvokļu īpašniekiem nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Arī šogad sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli ir apdrošināta SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskā atbildība. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises ir noformētas visiem dzīvokļu īpašumiem, kuru īpašnieki no tām nav atteikušies.

Šī polise dzīvokļa īpašnieku pasargā no neparedzētiem tēriņiem gadījumos, kad tiek nodarīts kaitējums citas personas dzīvoklim, mantai vai veselībai, un sedz radušos zaudējumus, piemēram, ja dzīvoklī salūst veļas mašīna un tiek applūdināts kaimiņa dzīvoklis.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Administratīvā departamenta vadītājs Ritvars Cinītis informē: “Jaunā apdrošināšanas polise ir derīga no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Iepriekšējā gada polise tika pagarināta automātiski un, ja klients no tās nebija atteicies, ir stājusies spēkā. Ja pagājušajā gadā klients no polises bija atteicies, to iespējams noformēt atkārtoti, iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” adresētu iesniegumu.”

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise izmaksā 23 centus mēnesī vienam dzīvokļa īpašumam neatkarīgi no tā platības, un šī summa tiek iekļauta ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija. Šogad apdrošināšanas summa ir 1100 EUR, kas ir par 100 EUR vairāk nekā pagājušajā gadā. Savukārt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises pašrisks 45 EUR apmērā (dzīvokļa īpašnieka sedzamā daļa apdrošināšanas gadījumā) un segums saglabājušies nemainīgi.

“Pagājušajā gadā bija vairāki gadījumi, kad tika izmantotas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises – gan remontdarbu veikšanai, gan atlīdzības izmaksai uz cietušā bankas kontu, kā arī tika apmierinātas citu apdrošināšanas kompāniju regresa prasības pret vainīgajām personām,” norāda Ritvars Cinītis.

Jāņem vērā, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz tikai tos zaudējumus, kas radušies citām personām. Dzīvokļu īpašniekiem, kas vēlas savu nekustamo īpašumu apdrošināt pret zaudējumiem, kas radušies ugunsgrēka, dabas stihijas, ūdens noplūdes vai trešo personu prettiesiskas rīcības dēļ, SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvā pieteikties kompleksajai nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei, nodrošinot to par īpaši izdevīgu cenu – sākot no 28,20 EUR gadā jeb 2,35 EUR mēnesī. Mēneša maksājums par šo polisi tiek iekļauts ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā.

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis norāda, ka nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise tiek noformēta uz vienu gadu. Polise netiek pagarināta automātiski, taču, tuvojoties polises termiņa beigām, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles speciālisti sazinās ar klientu un piedāvā to noslēgt atkārtoti uz jaunu apdrošināšanas periodu.

Komplekso nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi iespējams pieteikt:

  • aizpildot pieteikuma formu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Apdrošināšana”
  • sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi apdrosinasana@ogresnamsaimnieks.lv
  • zvanot ADB “Gjensidige” Latvijas filiāles speciālistiem uz tālruņa numuru 26321443 vai 26557132 (nosaucot atslēgas vārdus “Speciālais piedāvājums Ogres Namsaimniekam”)
  • iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” rakstisku iesniegumu

Pirmie 50 klienti, kas 2021. gadā noformēs nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, dāvanā saņems dūmu detektoru!

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā jāsazinās ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļu, darba laikā zvanot uz tālruņa numuru 65049114 vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv.

Raksts pārpublicēts no ogrenet.lv

Related Posts

Arhīvi