Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

SIA “Ogres Namsaimnieks” piedāvā saviem klientiem nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (turpmāk tekstā – CTA) sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli. Standarta polises termiņš (darbības periods) – 12 mēneši.

Apdrošināšana atlīdzinās zaudējumus, kas radušies ugunsgrēka, dabas stihijas, ūdens noplūdes un trešo personu prettiesiskas rīcības dēļ, ar glābšanas darbiem saistītus izdevumus, kā arī citus papildu riskus. Kredītsaistību gadījumā polisi pieņem visas bankas Latvijā.

Polisei var pieteikties:

  • Zvanot uz tālruņa numuru +371 26557132 un nosaucot atslēgas vārdus “Speciālais piedāvājums Ogres Namsaimniekam”
  • Aizpildot pieteikuma veidlapu www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi – Apdrošināšana – Nekustamā īpašuma, mantas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana”
  • Rakstot e-pastu uz apdrosinasana@ogresnamsaimnieks.lv
  • Rakstot SIA “Ogres Namsaimnieks” rakstisku iesniegumu

Apdrošināšana saskaņā ar “Gjensidige” Privātīpašuma apdrošināšanas noteikumiem “Maxi polise” Nr. 5.6/6.

Pieteikuma forma