Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daļai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ogrē uzsākts plaisu monitorings

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka 2019. gadā veiktajā ēku konstruktīvo elementu vizuālajā apskatē 18 pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tika konstatētas plaisas nesošajās konstrukcijās vai to savienojumu vietās, vairākām dzīvojamām mājām – balkoni sliktā tehniskā un pat avārijas stāvoklī, vienai – problēmas ar kondensāta un lietusūdens meliorācijas sistēmu ārsienu paneļos. Uzturēšanas darbu plānos šīm dzīvojamām mājām tika ietverta ēku konstrukciju tehniskā ekspertīze, lai novērtētu bojājumu bīstamību.

SIA “Ogres Namsaimnieks” noslēgusi līgumu ar publiskā iepirkuma uzvarētāju SIA “SILTIE NAMI” par tehniskās apsekošanas atzinumu, plaisu monitoringa atskaišu un priekšlikumu izstrādi 20 dzīvojamām mājām: Akmeņu ielā 50b, Ausekļa prospektā 2a, 5, 7a un 9, Grīvas prospektā 11 un 29, Jaunatnes ielā 2, Mālkalnes prospektā 12, 14, 20, 22, 24 un 29, Tīnūžu ielā 12 un 20, Vidus prospektā 16a un 20, Zilokalnu prospektā 10 un 22, Ogrē.

SIA “SILTIE NAMI” kopā ar SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvjiem 2020. gada nogalē apsekoja minētās 20 dzīvojamās mājas un konstatēja, ka bīstamības objektīvai novērtēšanai visās ēkās nepieciešams veikt plaisu deformācijas attīstības mērījumus sešu mēnešu garumā, apsekojot tās reizi mēnesī. Uz plaisām šobrīd ir uzstādītas ģipša uztriepes, kā arī speciāli lineāli. Pēc sešiem mēnešiem, kad ģipša uztriepes būs saplaisājušas, tiks veikta analīze par plaisu attīstību un īpaša vērība tiks pievērsta lineālu rādījumu analīzei.

Rudenī SIA “SILTIE NAMI” sniegs monitoringa atskaiti ar secinājumiem par deformācijas attīstību un ēku konstrukciju pastiprināšanas pasākumu nepieciešamību.

Dzīvojamām mājām, kurām tiks konstatēts, ka plaisas ietekmē ēkas nestspēju vai būvizstrādājumu drošību, SIA “SILTIE NAMI” iepirkuma ietvaros izstrādās priekšlikumus ēku konstrukciju pastiprināšanai, kā arī sagatavos provizorisko izmaksu aprēķinu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un pašu būvdarbu veikšanai.

Atkarībā no būvēšanas gada Ogrē esošās dzīvojamās mājas maksimālo kalpošanas ilgumu sasniegs tuvāko 10–20 gadu laikā. Šo iemeslu dēļ SIA “Ogres Namsaimnieks” dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos arī turpmāk iekļaus ēku konstruktīvo elementu tehniskās izpētes darbus, kā arī būvdarbus konstrukciju atjaunošanai un pastiprināšanai. Šādi darbi ir nepieciešami, lai varētu uzturēt dzīvojamās mājas atbilstošā tehniskā stāvoklī un novērstu potenciālos draudus, ko var radīt savlaicīgi nenovērsti bojājumi.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus ziņot par savā dzīvojamā mājā pamanītajiem konstruktīvo elementu bojājumiem, darba laikā zvanot Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājam uz tālruņa numuru 28384246.

Attēlā: uz plaisas sienā uzstādīts plaknes lineāls

Related Posts

Arhīvi