Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

janvāris 25, 2021
Ogres novada pašvaldība izsludinājusi ikgadējo projektu konkursu sabiedrības iniciatīvu atbalstam “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, balstoties uz iedzīvotāju iniciatīvu. Konkursa ietvaros iedzīvotāju grupas, biedrības, sabiedriskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas un nodibinājumi var pieteikt projektus, kas tiek īstenoti Ogres novada administratīvajā teritorijā, ir saistīti...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka 2020. gadā veica pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu, kurā citu defektu starpā tika konstatētas arī patvaļīgi apzīmētas un aprakstītas ārsienas un/vai virspamati 23 dzīvojamām mājām. Kā praktiskākais un finansiāli izdevīgākais risinājums tika izvēlēta apzīmēto un aprakstīto virsmu aizkrāsošana tādā augstumā, lai nosegtu vizuālos defektus. Sienas netika krāsotas pilnā augstumā, jo...
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka 2019. gadā veiktajā ēku konstruktīvo elementu vizuālajā apskatē 18 pārvaldīšanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tika konstatētas plaisas nesošajās konstrukcijās vai to savienojumu vietās, vairākām dzīvojamām mājām – balkoni sliktā tehniskā un pat avārijas stāvoklī, vienai – problēmas ar kondensāta un lietusūdens meliorācijas sistēmu ārsienu paneļos. Uzturēšanas darbu plānos šīm dzīvojamām mājām...
Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus par janvāri var nodot: 1. Elektroniski – 30., 31. janvārī un 1. februārī: SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lvmobilajā lietotnē “WebNAMS App” (“Android” un “iOS” platformām) (reģistrētiem klientu portāla lietotājiem)rakstot e‑pastu uz skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv 2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē, kas paredzēta rādījumu nodošanai – 30., 31. janvārī un 1. februārī. 3. Rādījumiem paredzētā...

Arhīvi