Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Aizkrāsotas patvaļīgi apzīmētās dzīvojamo māju sienas

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka 2020. gadā veica pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vizuālo apsekošanu, kurā citu defektu starpā tika konstatētas arī patvaļīgi apzīmētas un aprakstītas ārsienas un/vai virspamati 23 dzīvojamām mājām.

Kā praktiskākais un finansiāli izdevīgākais risinājums tika izvēlēta apzīmēto un aprakstīto virsmu aizkrāsošana tādā augstumā, lai nosegtu vizuālos defektus. Sienas netika krāsotas pilnā augstumā, jo tam būtu nepieciešami daudz lielāki finanšu līdzekļi no dzīvojamās mājas budžeta, tā kā būtu jānomā pacēlājs darbu veikšanai, kā arī izlietotās krāsas patēriņš būtu daudz lielāks. Lēmums par uzrakstu un zīmējumu aizkrāsošanu tika pieņemts, jo šāds dzīvojamo māju vizuālais skats nav estētisks, tas bojā pilsētas kopējo tēlu, kā arī nereti uzraksti uz sienām ir necenzēti.

Neskatoties uz to, ka pagājušajā gadā pēc apsekošanas tika aizkrāsoti zīmējumi un uzraksti uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sienām, jau atkal ir parādījušies jauni. SIA “Ogres Namsaimnieks” brīdina, ka šādas patvaļīgas darbības ir uzskatāmas par īpašuma ļaunprātīgu bojāšanu un vainīgās personas var tikt sauktas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Svarīgi!

Zvani uz Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa dežūrdaļu uz tālruņa numuru 65002402 (visu diennakti), ja pamani, ka kāds patvaļīgi apzīmē dzīvojamās mājas sienas.

Ziņo Ogres novada pašvaldības policijai:

  • Izmantojot mobilās lietotnes “Ogres novadnieks” sadaļu “Ziņo Pašvaldības policijai” (autorizējoties ar Ogres novadnieka karti vai internetbanku). Ziņojumam iespējams pievienot fotogrāfiju vai video materiālu;
  • Rakstot Ogres novada pašvaldības policijai e-pastu uz ppolicija@ogresnovads.lv;
  • Zvanot Ogres novada pašvaldības policijai uz tālruņa numuru 65047100.

Related Posts

Arhīvi