Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Uzsākta centralizētās apkures pieslēgšana

Ņemot vērā, ka iestājies vēsais un mitrais rudens laiks un apkures savlaicīga nepieslēgšana var apdraudēt ēku nesošās konstrukcijas, SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. 12. oktobrī uzsāk apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās apkure tiks pieslēgta līdz 16. oktobrim.

Daļai dzīvojamo māju apkure uz dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu vai kontaktpersonu iesnieguma pamata tika pieslēgta jau ātrāk.

Ņemot vērā laikapstākļus, šogad apkures sezona tiek uzsākta ierastajā laikā – oktobra vidū, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad zemās vidējās āra gaisa temperatūras dēļ tās pieslēgšana tika uzsākta jau 23. septembrī.

Pieslēdzot apkuri, dzīvojamās mājās tiek ieslēgtas arī termoregulācijas iekārtas – tas nozīmē, ka, ārgaisa temperatūrai sasniedzot +10 vai +12 grādus pēc Celsija (atkarībā no dzīvojamās mājas) un augstāk, apkure automātiski tiks izslēgta. Tādā veidā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās apkures sezonas sākumā, kad āra gaisa temperatūra ir svārstīga, iedzīvotājiem tiek nodrošināts atbilstošs komforta līmenis.

Related Posts

Arhīvi