Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

oktobris 12, 2020
SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļa uzsākusi rudens lapu izvešanas darbus. Sētnieki lapas savāc kaudzēs brauktuvju tuvumā. Pēc tam strādnieki lapas ar lāpstām iekrauj traktorā vai izmanto lapu sūcēju, kuru SIA “Ogres Namsaimnieks” šogad iegādājās un uzsākusi tā izmantošanu. Savāktās lapas tiek nogādātas SIA “Ogres Namsaimnieks” lapu laukumā, kur tās tiek kompostētas, laika gaitā iegūstot kvalitatīvu augsni,...
Ņemot vērā, ka iestājies vēsais un mitrais rudens laiks un apkures savlaicīga nepieslēgšana var apdraudēt ēku nesošās konstrukcijas, SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. 12. oktobrī uzsāk apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Tiek plānots, ka visās dzīvojamās mājās apkure tiks pieslēgta līdz 16. oktobrim. Daļai dzīvojamo māju apkure uz dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu vai kontaktpersonu...

Arhīvi