Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Uzsākti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos

Š. g. 16. jūlijā SIA “Ogres Namsaimnieks” organizēja savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu un kontaktpersonu kopsapulci, kurā tās dalībniekiem tika sniegta aktuālā informācija par labiekārtošanas būvdarbiem un remontdarbiem 18 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos.

Publisku iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, un darbus plānots īstenot līdz 2020. gada beigām. Labiekārtošanas darbu veikšanu astoņām dzīvojamām mājām – Grīvas prospektā 6, Lapu ielā 11, Mālkalnes prospektā 6 un 16, Skolas ielā 10, Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē – 50% apmērā līdzfinansē Ogres novada pašvaldība īpašas atbalsta programmas ietvaros.

Mālkalnes prospektā 6, Ogrē, jūlija nogalē SIA “CEĻINIEKS 01” jau uzsāka stāvlaukuma izbūves / paplašināšanas darbus. Uzņēmums šādu darbu veiks arī Mālkalnes prospektā 16, Ogrē, kā arī asfalta seguma atjaunošanu Grīvas prospektā 6 un Skolas ielā 10, Ogrē, un atkritumu konteinera novietnes izbūvi Zaķu ielā 1, Ogrē. Stāvlaukuma izbūvi / paplašināšanu Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē, veiks SIA “Ceļu tīkli”.

Sarežģītākajiem darbiem Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, kā arī Mālkalnes prospektā 6 un 16, Ogrē, piesaistīts sertificēts ceļu būvdarbu būvuzraugs no SIA “ASDS akmens”.

Š. g. 29. jūlijā noslēgts līgums ar iepirkumā uzvarējušo SIA “IGUMI” par atbalsta sienas pārbūvi Lapu ielā 11, Ogrē.

Vairumam augstāk minēto darbu faktiskās izmaksas ir zemākas nekā plānotās (arī ieskaitot būvuzraudzības līguma summu), tomēr darbi Tīnūžu ielā 3a, 5 un 7, Ogrē, tiks veikti par lielāku samaksu nekā plānots – lai gan iepirkumā uzvarēja pretendents, kas piedāvāja zemāko cenu, šī cena tomēr bija lielāka par sākotnēji plānoto. Neskatoties uz to, darbi tiks veikti, lai nezaudētu pašvaldības līdzfinansējumu.

Deviņu dzīvojamo māju – Ausekļa prospektā 16, Grīvas prospektā 6a, 7 un 15, Skolas ielā 5, 7, 9 un 11, Upes prospektā 22, Ogrē – iekšpagalmos SIA “GLUDI LM” veiks bedrīšu remontu ar pilno tehnoloģiju (bedri izfrēzē taisnstūra formā un, ja tā ir dziļāka par pieciem centimetriem, tās segumu izlīdzina ar šķembām, noblietē, pārklāj ar bituma mastiku un virsū uzklāj karsto asfaltu). Apsekojot pagalmu cietā seguma stāvokli pirms bedrīšu remonta darbu uzsākšanas, tika konstatēts, ka ziemas laikā ir radušies papildu bojājumi, kā rezultātā bedrīšu remonta platības pieaugs. Ņemot vērā, ka SIA “GLUDI LM” piedāvātā cena bija mazāka nekā paredzēts, sagaidāms, ka darbu faktiskās izmaksas tikai nedaudz pārsniegs plānotās.

Papildus minētajiem darbiem 18 dzīvojamām mājām, Rīgas ielā 6, Ogrē, tiks veikta iekšpagalma ceļa projektēšana. Projekts nepieciešams, jo veicamo darbu ir vairāk un tie ir salīdzinoši sarežģītāki – ieplānots pārbūvēt ceļa braucamo daļu, izveidot lietus ūdens novadīšanas sistēmu, izbūvēt gājēju celiņu, kā arī ierīkot apgaismojumu, rotaļu laukumu, soliņus, velonovietni un apstādījumus.

Jāņem vērā, ka Ogres novada pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma nepietiek visu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanai. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina arī citu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus pieņemt tālredzīgus lēmumus par savu iekšpagalmu un piebraucamo ceļu labiekārtošanu un veidot uzkrājumus nepieciešamajiem darbiem.

Grūtākais, tomēr tālredzīgākais lēmums ir viena kopīga labiekārtošanas projekta realizācija dzīvojamām mājām, kuras izmanto vienu piebraucamo ceļu vai kurām ir kopīgs iekšpagalms. Lai šāda mēroga projektu realizētu, dzīvojamā mājā ir vajadzīgi aktīvi dzīvokļu īpašnieki, kuri izrāda iniciatīvu un rosina pārējos dzīvokļu īpašniekus uz diskusiju un lēmumu pieņemšanu. SIA “Ogres Namsaimnieks” ir gatavs palīdzēt realizēt dzīvokļu īpašnieku ieceres – organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, projekta izstrādi, saskaņot dokumentāciju, nodrošināt līgumu slēgšanu par darbu veikšanu, kā arī organizēt un uzraudzīt pašus darbus.

Lasiet arī: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/2020/03/18/tikai-kopa-ar-dzivoklu-ipasniekiem-varam-sakartot-daudzdzivoklu-dzivojamo-maju-iekspagalmus/

Related Posts

Arhīvi