Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Ogrē uzsāktas elektroinstalācijas pārbaudes

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka tās pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās uzsāktas elektroinstalācijas pārbaudes.

Šādas pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 56. punktu jāveic reizi 10 gados. 2020. gada 11. februārī SIA “Ogres Namsaimnieks” izsludināja publisku iepirkumu elektroinstalācijas mērījumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, un iepirkumā uzvarēja SIA “AP-HELP Group”, ar kuru SIA “Ogres Namsaimnieks” š. g. 8. jūnijā noslēdza līgumu. Saskaņā ar līgumu elektroinstalācijas pārbaudes veicamas līdz 2020. gada beigām.

SIA “AP‑HELP Group” pirms darbu veikšanas pie attiecīgās dzīvojamās mājas izvieto informatīvu paziņojumu, norādot dienu un laiku, kurā tiks pārtraukta elektroenerģijas padeve.

Svarīgi!

SIA “AP‑HELP Group” brīdina, ka elektroenerģijas piegādes pārtraukums var izraisīt elektroierīču un elektroiekārtu atslēgšanos, un lūdz iedzīvotājus pārliecināties, ka pārbaužu laikā no elektrotīkla tiek atslēgtas visas iekārtas un ierīces.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai, kas tiek izlikta pie dzīvojamās mājas!

Related Posts

Arhīvi