Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kur nodot atstrādātās eļļas un automašīnu akumulatorus?

Automašīnu eļļu atkritumi, tostarp lietotas iekšdedzes dzinēju un pārnesumu kārbu eļļas, minerālās smēreļļas u. tml., satur dažāda veida piemaisījumus, kuri ir kaitīgi cilvēka veselībai un apkārtējai videi, tādēļ tās tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi.

Kas notiek ar sadzīves kanalizācijā izlietajiem eļļu atkritumiem?

Kanalizācijā nonākušie šķidrumi nokļūst notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā, kurā notiek attīrīšanas process, un tālāk attīrītais ūdens tiek novadīts Daugavā.

Ogrē notekūdeņu attīrīšana tiek nodrošināta ar bioloģisko baktēriju palīdzību. Piesārņojuma gadījumā aerācijas tvertnes pārklājas ar ķīmisku plēvi, kas neļauj baktērijām saņemt skābekli un veikt savu funkciju. Ja piesārņojums ir ievērojams, iekārtas pārstāj darboties un tās ir jāattīra – šādā gadījumā tās varēs atsākt darboties tikai pēc apmēram sešām nedēļām.

Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” sūknētavas aprīkotas ar aparatūru, kas ļauj konstatēt, no kuras pilsētas daļas piesārņojums nācis. Konkrēto piesārņojuma avotu turpina meklēt speciālisti – vietu, kurā nolieta eļļa vai degviela, iespējams noteikt ar precizitāti līdz vienam metram. Pēc tam tiek izsaukti Valsts vides dienesta darbinieki. Ogrē ir bijuši precedenti, kad piesārņojuma vaininieks atrasts un viņam piemērots administratīvais sods normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Arī ar automašīnu akumulatoriem nedrīkst apieties kā ar parastiem sadzīves atkritumiem – akumulatori kā jebkuras baterijas satur smagos metālus un citas ķīmiskas vielas, kas caur vidi nonāk cilvēka organismā un var nodarīt lielu kaitējumu veselībai.

Kur privātpersonas Ogrē var nodot atstrādātās eļļas, eļļu filtrus, baterijas un automašīnu akumulatorus?

SIA “Ķilupe” šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Akmeņu ielā 43b, Ogrē (šos bīstamos atkritumus pieņem tikai no privātpersonām, bez maksas):

  • Darba dienās no plkst. 10:00 līdz 19:00.
  • Sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Svarīgi!

  • Atstrādātās eļļas pieņem tikai hermētiski noslēgtos iepakojumos (plastmasas kannās).
  • Eļļu filtrus pieņem tikai iepakotus plastmasas maisiņā.

Related Posts

Arhīvi