Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

jūlijs 8, 2020
Automašīnu eļļu atkritumi, tostarp lietotas iekšdedzes dzinēju un pārnesumu kārbu eļļas, minerālās smēreļļas u. tml., satur dažāda veida piemaisījumus, kuri ir kaitīgi cilvēka veselībai un apkārtējai videi, tādēļ tās tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi. Kas notiek ar sadzīves kanalizācijā izlietajiem eļļu atkritumiem? Kanalizācijā nonākušie šķidrumi nokļūst notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā, kurā notiek attīrīšanas process, un...

Arhīvi