Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ārkārtējās situācijas laikā atlikta dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana

Ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību un sekmēt nepieciešamo drošības pasākumu ievērošanu, š. g. 31. martā tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu“.

Grozījumi paredz, ka Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā:

  • nebūs jānodrošina piekļuve, lai pārbaudītu atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, to darbību un plombu tehnisko stāvokli;
  • nevarēs pieprasīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pirmstermiņa verificēšanas veikšanu;
  • nevarēs pieprasīt veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajos īpašumos;
  • pārvaldniekam nebūs pienākums noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, ja pārbaudes paredzēts veikt atsevišķajos īpašumos.

Svarīgi!

  • Ja atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas laikā vai triju mēnešu laikā pēc tās, šo ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš tiek pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka tiek dots termiņa pagarinājums, lai kopējais laiks, kad ir iespējams veikt atkārtoto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, ir trīs mēneši.
  • Aprēķinot maksājamo daļu par pakalpojumu, tiks ņemti vērā neverificēto skaitītāju (kuriem verifikācijas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas laikā) rādījumi.
  • Uz grozījumos minētajiem gadījumiem nav attiecināma ūdens patēriņa starpības sadales kārtība, kas paredz ūdens patēriņa starpību sadalīt starp atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem.

Grozījumi stājās spēkā 2020. gada 2. aprīlī, bet tajos noteiktā kārtība maksājumu aprēķināšanai par pakalpojumiem būs piemērojama, sākot ar 2020. gada 12. martu, kad tika izsludināta ārkārtējā situācija.

Lūdzam ņemt vērā, ka ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas pienākums netiek atcelts, bet tikai atlikts uz laiku!

Related Posts

Arhīvi