Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Category

Covid-19
SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina – ja dzīvokļa īpašumā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņš beidzas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, verificēšana jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Lūdzam ņemt vērā, ka ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas pienākums netiek atcelts, bet tikai atlikts uz laiku!
Covid-19 izplatības ierobežošanas nolūkos ārkārtējā situācija ir noteikta līdz 2021. gada 11. janvārim. Līdz ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu Ministru kabinets ir noteicis arī papildu ierobežojumus izglītības jomā – no š. g. 7. decembra klātienē mācību process drīkst notikt tikai bērnudārzos un 1.–4. klasēs, savukārt 5.–12. klasēs mācības notiek attālināti. Ogres novada pašvaldība nodrošina bezmaksas pusdienas...
Lai palielinātu attēlu, spiediet uz tā ar labo peles taustiņu un izvēlaties “Skatīt attēlu”. Avots: Ekonomikas ministrijas mājas lapa
Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai valstī sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta dzīvojamo māju koplietošanas telpu uzkopšanai un dezinfekcijai. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus, SIA “Ogres Namsaimnieks” visās tās pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās atkārtoti uzsāk koplietošanas telpu papildu sanitārās kopšanas pasākumus – dezinfekciju ar hloru. Divas reizes dienā tiks mazgāti kāpņu telpu...
Fiziskā distancēšanās un drošības pasākumu ievērošana var palīdzēt izvairīties no inficēšanas ar Covid-19 vīrusu un ierobežot tā izplatību! SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus: Bez nepieciešamības neapmeklēt koplietošanas zonas, bet, tās apmeklējot, ievērot savstarpējo divu metru distanci;Atturēties no lifta izmantošanas;Nerīkot savās mājsaimniecībās svinības un citus pasākumus;Ievērot personīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus (mazgāt vai dezinficēt...
SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka līdz š. g. 10. septembrim ir jāveic to ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, kuriem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā beidzās verificēšanas termiņš un tā tika atlikta uz trīs mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tāpat, ja ūdens patēriņa skaitītājam verificēšanas termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, verificēšana jāveic līdz 2020. gada...
Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās arī pēc š. g. 9. jūnija tiek veikti papildu sanitārās kopšanas pasākumi ar dezinfekcijas līdzekļiem. Sākot ar š. g. 10. jūniju, papildu sanitārās kopšanas pasākumi tiek veikti pēc šāda plāna: Dezinficējamās virsmas / telpas: Darbu veikšanas biežums: Durvju rokturiKāpņu...
Sākot ar š. g. 15. maiju, saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes lēmumu Ogres novada teritorijā tiek atvērti publiskie bērnu rotaļu laukumi. Šobrīd pie publiskajiem bērnu rotaļu laukumiem J. Čakstes prospektā, Mālkalnes prospektā 5/7 un Vidus prospektā 25, Ogrē, ir izvietoti informatīvi paziņojumi par piesardzības pasākumiem, kas obligāti jāievēro, šos laukumus apmeklējot (skatīt attēlu zemāk). SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus...
Aprīļa beigās saņēmām ziņu no biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Viduslatvijas komitejas, ka Atbalsta komplektu izdales punktā Meža prospektā 9, Ogrē, esošie pārtikas krājumi tuvojas beigām. Šīs pārtikas pakas paredzētas trūkumā nonākušām ģimenēm ar bērniem, senioriem un personām ar invaliditāti, kuriem ir zemi ienākumi un nav piešķirts trūcīgā vai maznodrošinātā statuss. Pārtikas pakas tiek izdalītas biedrības...
Ņemot vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un Covid‑19 izplatību ierobežojošo pasākumu rezultātā daudziem SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem šobrīd nav regulāru ienākumu, aicinām klientus, kuriem nav iespējas noteiktajā termiņā vai pilnā apmērā apmaksāt dzīvokļa apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu rēķinus, savlaicīgi vērsties SIA “Ogres Namsaimnieks”, lai vienotos par pakāpenisku maksājumu veikšanu. Attiecīgus iesniegumus lūdzam iesniegt, rakstot e‑pastu uz...
1 2 3

Arhīvi