Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par komunālo pakalpojumu rēķiniem

Informējam, ka komunālo pakalpojumu rēķinos, kurus saņems SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki par š. g. februāri, tiks norādīta jauna pozīcija “Mājas uzkrājums”. Šajā pozīcijā redzams dzīvojamās mājas kopējais faktiskais uzkrājums uz 2019. gada 31. decembri.

Šāda pozīcija komunālo pakalpojumu rēķinos tiks norādīta arī nākamajos mēnešos, un tā ieviesta, lai dzīvokļu īpašnieki būtu informēti par savas dzīvojamās mājas uzkrājuma summu.

Rēķinus par februāri papīra formātā dzīvokļu īpašnieki savās pasta kastītēs saņems š. g. 17. martā.

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa Covid‑19 izplatības dēļ, līdz š. g. 14. aprīlim būs slēgta SIA “Ogres Namsaimnieks” kase Mālkalnes prospektā 3, Ogrē. Lūdzam norēķinus veikt, izmantojot internetbankas pakalpojumus, bet, ja tas nav iespējams, tad VAS “Latvijas Pasts” filiālēs, banku filiālēs vai “Maxima” veikalu kasēs.

SIA “Ogres Namsaimnieks” klientiem, kuri komunālo pakalpojumu rēķinu par februāri tajā norādītajā termiņā nevarēs apmaksāt valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu dēļ, par šo mēnesi netiks piemērots līgumsods.

Related Posts

Arhīvi