Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Day

marts 16, 2020
Informējam, ka komunālo pakalpojumu rēķinos, kurus saņems SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki par š. g. februāri, tiks norādīta jauna pozīcija “Mājas uzkrājums”. Šajā pozīcijā redzams dzīvojamās mājas kopējais faktiskais uzkrājums uz 2019. gada 31. decembri. Šāda pozīcija komunālo pakalpojumu rēķinos tiks norādīta arī nākamajos mēnešos, un tā ieviesta, lai dzīvokļu īpašnieki būtu informēti...

Arhīvi