Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Karstā ūdens sildīšanas izmaksas vasaras mēnešos

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka vasaras mēnešos, kad ēkām ir atslēgta centralizētā apkure, ik gadu ir novērojams sadārdzinājums rēķina pozīcijā “Par karstā ūdens sildīšanu”, jo, atbilstoši normatīvajos aktos[1] noteiktajai siltumenerģijas sadalījuma metodikai, vasarā tiek piemērota atšķirīga aprēķina kārtība.

Vasaras mēnešos izmaksas par viena karstā ūdens kubikmetra uzsildīšanu tiek aprēķinātas šādi: ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai (MWh) reizina ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifu (līdz 31.05.2024. – 69,14 EUR/MWh; no 01.06.2024. – 51,68 EUR/MWh), un iegūto skaitli sadala ar ēkas kopējo karstā ūdens patēriņu (m3).

Jāņem vērā, ka katrā dzīvojamā mājā atšķiras iekšējās siltumapgādes sistēmas – tīklu garumi, to izvietojums, cirkulācijas cilpu skaits, izolācijas kvalitāte. Visi šie faktori ietekmē karstā ūdens sildīšanas izmaksas. Karstā ūdens izmaksas ietekmē arī tas, cik korekti tiek nolasīti un iesniegti karstā ūdens skaitītāju rādījumi mēneša beigās – tas attiecas uz dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpību (korekciju).

Informāciju par ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai un ēkas kopējo karstā ūdens patēriņu var apskatīt rēķina sadaļā “PATĒRIŅI”.

Saņemt detalizētāku informāciju par savu komunālo pakalpojumu rēķinu iespējams, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Finanšu nodaļas tālruņa numuru 65049109.


[1] Maksas aprēķins par siltumenerģiju (karstā ūdens sildīšanu, apkuri) vasarā un ziemā atšķiras saskaņā ar siltumenerģijas sadalījuma ēkās metodiku, kas noteikta Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

Related Posts

Arhīvi