Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. jūnija

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 26. aprīlī iesniedza izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas saistītas ar iepirktās dabasgāzes cenas, to komponenšu un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām. Tiek plānotas izmaiņas tarifa mainīgajai maksai no 69,14 uz 51,68 EUR/MWh (bez PVN), t. i. samazinājums par 25%. Jaunais siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā š. g. 1. jūnijā.

Paziņojums par noteikto tarifu

SIA “Ogres Namsaimnieks”, reģ. Nr. 40103941081, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas gala sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Tarifs stājas spēkā no 2024. gada 1. jūnija un ir spēkā līdz 2024. gada 31. oktobrim:

Sabiedrisko pakalpojumu veids  Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā tarifa samazinājums (%)
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh59.8644.50-25.66%
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh8.836.74-23.67%
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh0.000,000.00%
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh68.6951.23-25.42%
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh0.450.450.00%
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh69.1451.68-25.25%
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā6.366.360.00%
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā15.8315.830.00%
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā4.584.580.00%
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst.EUR/MW gadā26.7726.770.00%

Tarifs stājas spēkā no 2024. gada 1. novembra:

Sabiedrisko pakalpojumu veids  Spēkā esošais tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā tarifa samazinājums (%)
Ražošanas siltuma enerģijas komponente EUR/MWh64.248.84-23.93%
Pārvades un sadales siltuma enerģijas komponente EUR/MWh9.437.33-22.27%
Tirdzniecības siltuma enerģijas komponente EUR/MWh000.00%
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā EUR/MWh73.6356.17-23.71%
Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente EUR/MWh0.450.450.00%
Siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente divdaļīga tarifa gadījumā ar akcīzes nodokli EUR/MWh74.0856.62-23.57%
Ražošanas siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā6.366.360.00%
Pārvades un sadales siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā15.8315.830.00%
Tirdzniecības siltuma jaudas maksa tūkst.EUR/MW gadā4.584.580.00%
Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa divdaļīga tarifa gadījumā tūkst.EUR/MW gadā26.7726.770.00%

No noteikto tarifu spēkā stāšanās datuma nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023. gada 21. septembra lēmumu Nr. 98 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2023, Nr.185) noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās dabasgāzes cenas, to komponenšu un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas gala  tarifu lietotājs var  SIA “Ogres Namsaimnieks” biroja telpās Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, iepriekš sazinoties ar Siltumapgādes nodaļas vadītāju Igoru Minovu, zvanot uz tālruņa numuru 26594348 vai rakstot e-pastu uz Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, Ogres novadā, LV-5001, vai rakstot e-pastu uz info@ogresnamsaimnieks.lv, kā arī Sabiedrisko  pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā 45, Rīgā, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Related Posts

Arhīvi