Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Sagatavoti dzīvojamo māju finanšu pārskati par 2023.gadu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir sagatavoti pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2023.gadu (turpmāk – finanšu pārskati).

Ar savas dzīvojamās mājas finanšu pārskatu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv (reģistrētie lietotāji). Klientu portālā ievietotas arī dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu izlietojuma atskaites par 2023.gada 4. ceturksni.

Minētos dokumentus var apskatīt klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”, autorizējoties ar internetbanku vai eParakstu.

Lai apskatītu dzīvojamās mājas finanšu pārskatus un dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu izlietojuma atskaites “Mājas lietā”, aicinām izmantot dokumentu filtru (atlasīt “Atskaites”).

SIA “Ogres Namsaimnieks” sagatavotos dzīvojamās mājas finanšu pārskatus par 2023.gadu un finanšu līdzekļu izlietojuma atskaites par 2023.gada 4. ceturksni, dzīvokļa īpašnieks var saņemt arī Klientu apkalpošanas nodaļā, iepriekš – zvanot uz tālruņa numuru 65049114 un vienojoties par to saņemšanu.

Sīkāku informāciju par 2023.gada finanšu pārskatiem un finanšu līdzekļu izlietojuma atskaitēm iespējams saņemt, sazinoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” ekonomisti: tālruņa numurs 25406383, e-pasta adrese: Lita.Klaucane@ogresnamsaimnieks.lv.

Related Posts

Arhīvi