Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par sniega tīrīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos

Pašreizējie laikapstākļi un turpmākās laika prognozes liecina, ka gaidāma stipra snigšana, un aktuāls ir jautājums par sniega tīrīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos.

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka uzņēmuma pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās sētnieki tīra no sniega iekšpagalmu ietves, kā arī nepieciešamības gadījumā izveido gājējiem ejas pāri piebraucamajam ceļam un/vai automašīnu stāvvietai.

Iekšpagalma braucamās daļas tīrīšana no sniega neietilpst sētnieka pienākumos un nav iekļauta dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksā!

Automašīnu īpašniekiem par stāvvietas atbrīvošanu no sniega ir jāparūpējas pašiem, pārvietojot sniegu pēc iespējas uz zaļo zonu. Aicinājums ir sniegu neatstāt uz iekšpagalma braucamās daļas.

Lai pieteiktu iekšpagalma braucamās daļas tīrīšanu no sniega ar traktortehniku, dzīvojamās mājas pilnvarotajam pārstāvim vai iedzīvotāju iniciatīvas grupai (ja dzīvojamā mājā nav dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona) jāvēršas SIA “Ogres Namsaimnieks”, iesniedzot iesniegumu. Pakalpojums tiks nodrošināts par papildu samaksu.

Iesniegumu par iekšpagalma braucamās daļas tīrīšanu SIA “Ogres Namsaimnieks” var iesniegt:

  • papīra formātā pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (1. stāvā) – darba laikā;
  • papīra formātā klātienē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē (2. stāvā), 30.kabinetā – darba laikā;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e‑pastu info@ogresnamsaimnieks.lv.

Iesniegumā obligāti jānorāda tālruņa numurs saziņai.

Iesniegumā jānorāda arī – vai pēc iekšpagalma braucamās daļas tīrīšanas sniegu nepieciešams izvest vai tikai pārvietot uz zaļo zonu pie dzīvojamās mājas (ja ir vieta). Sniega izvešana tiek nodrošināta par papildu samaksu.

Iedzīvotāji iepriekš tiks informēti par braucamās daļas tīrīšanas darbu plānoto dienu un laiku. SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina darbu veikšanas laikā nenovietot automašīnas dzīvojamo māju iekšpagalmos un to stāvvietās, lai būtu iespējams veikt sniega tīrīšanas un izvešanas darbus.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par iekšpagalmu tīrīšanu no sniega, kā arī par pakalpojuma izmaksām aicinām sazināties ar Teritorijas uzkopšanas nodaļu, zvanot uz tālruņa numuru 27027724.

Informējam, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” neveic Ogres ielu un ceļu tīrīšanu no sniega. Aktuālajai informācijai par ceļu uzturēšanas darbiem aicinām sekot Ogres novada pašvaldības mājas lapā https://www.ogresnovads.lv.

Related Posts

Arhīvi