Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Stājušies spēkā dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2024. gadam

Š. g. 1. janvārī stājušies spēkā SIA “Ogres Namsaimnieks” aprēķinātie pārvaldīšanas maksājumi un sagatavotie daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni 2024. gadam.

Ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī uzturēšanas darbu plānu 2024. gadam dzīvokļu īpašnieki var iepazīties klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Related Posts

Arhīvi