Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kādos gadījumos jāzvana Avārijas dienestam?

SIA “Ogres Namsaimnieks” Avārijas dienests novērš avārijas, kas saistītas ar dzīvojamās mājas iekšējiem inženiertīkliem – ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmām. Uzņēmuma pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem Avārijas dienesta pakalpojumi pieejami visu diennakti un ir iekļauti dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksā.

Tas nozīmē, ka par Avārijas dienesta izsaukumu un avārijas darbu veikšanu kopīpašuma robežās (līdz t. s. dzīvokļa piederības robežai), atsevišķi nav jāmaksā. (Piemēram, ja ir plīsusi ūdens caurule līdz ievadventilim (ieskaitot) vai kanalizācijas stāvvads līdz stāvvada atzaram uz dzīvokli.)

Avārijas dienesta pienākumos ietilpst arī dzīvokļa apsekošana un akta sastādīšana, ja īpašums ir noplūdināts (t. i., avārijas situācija notikusi kaimiņu dzīvoklī). Pēc iespējas ātrāk ziņojot par noplūdināšanu, avārijas sekas var tikt mazinātas. Arī šāds izsaukums dzīvokļu īpašniekiem nerada papildu izdevumus.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus nekavējoties sazināties ar Avārijas dienestu, ja notikusi avārija, kas saistīta ar dzīvojamās mājas iekšējiem inženiertīkliem!

Avārijas dienesta tālruņa numurs (visu diennakti): 65022261.

Related Posts

Arhīvi