Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādī

2024. gada 1. janvārī spēkā stājušās izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādī. Izmaiņas saistītas ar lielgabarīta atkritumu izvešanas izmaksu sadārdzinājumu. Parējās pozīcijas maksas pakalpojumu cenrādī ir bez izmaiņām.

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka iedzīvotājiem lielgabarīta atkritumu izvešana jāorganizē individuāli un par saviem līdzekļiem jānodod tie utilizēšanai. Lielgabarīta atkritumus ir aizliegts atstāt dzīvojamo māju iekšpagalmos (piesaistītajos zemesgabalos)! Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otro daļu fiziskai personai var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods no 70 līdz 1000 EUR.

Diemžēl ir iedzīvotāji, kuri neievēro noteikto kārtību un negodprātīgi atstāj savus lielgabarīta atkritumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, tādējādi degradējot apkārtējo vidi un radot antisanitārus apstākļus. Rūpējoties par sakoptu vidi pilsētā, SIA “Ogres Namsaimnieks” šos lielgabarīta atkritumus izved, taču izmaksas tiek segtas no attiecīgās dzīvojamās mājas kopējiem līdzekļiem – katra dzīvokļa īpašnieka rēķinā pozīcijā “Par papildu atkritumiem” tiek iekļautas lielgabarīta atkritumu izvešanas (transports, darbaspēks) un utilizēšanas izmaksas, ņemot vērā atstāto atkritumu daudzumu.

Par lielgabarīta atkritumiem, kas atstāti dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā, uz visu dzīvojamo māju atbilstoši katrā dzīvoklī deklarēto personu skaitam tiek izdalītas to izvešanas un utilizācijas izmaksas, sākot no 94,88 EUR par kubikmetru (ar PVN) (izmaksas var mainīties atkarībā no patērēto darba stundu apjoma).

Ar spēkā esošo cenrādi var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Cenrādis”: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/cenradis/. Maksas pakalpojumus var saņemt, iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu un veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu vai bankas karti pirmspakalpojuma saņemšanas.

Informāciju par cenrādī iekļautajiem maksas pakalpojumiem var saņemt, zvanot Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

Arhīvi