Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par dzīvokļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2024. gadā

SIA “Ogres Namsaimnieks” sadarbībā ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāli (turpmāk – “Gjensidige”) arī 2024. gadā  savā pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no neparedzētu negadījumu sekām (izmaksām).

Polises jaunajam apdrošināšanas periodam būs spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri iepriekš nav atteikušies no šīm polisēm. Ikmēneša maksājums par civiltiesiskās apdrošināšanas polisi 2024. gadā būs tāds pats kā 2023. gadā – 30 centi mēnesī par vienu dzīvokļa īpašumu. Saglabāsies arī līdzšinējais pašriska apmērs (45,00 EUR). Polises atlīdzības limits 2024. gadā būs līdz 1500,00 EUR.

Polises ikmēneša maksājums kā līdz šim tiks iekļauts ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā kā atsevišķa pozīcija.

Lai pieteiktos polisei, ja dzīvokļa īpašnieks iepriekš no tās ir atteicies, ir nepieciešams iesniegt SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu. Polise tiks noformēta, un ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā tiks ietverts maksājums 30 centi mēnesī, sākot ar nākamo mēnesi.

No polises iespējams  atteikties, dzīvokļa īpašniekam iesniedzot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegumu. Pirms pieņemt lēmumu par atteikšanos no civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, aicinām dzīvokļu īpašniekus izvērtēt piedāvātās polises nosacījumus.

Plašāka informācija par apdrošināšanas piedāvājumu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/apdrosinasana/.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114.

Related Posts

Arhīvi