Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ar 1. janvāri pieaugs sadzīves un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Saskaņā ar SIA “Ķilupe” sniegto informāciju, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, pieaugs atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Sadārdzinājums saistīts ar normatīvajos aktos noteikto sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa un dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu.

Ar 1. janvāri dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs 110,00 EUR (šobrīd 95,00 EUR) par tonnu. Tarifs par nešķiroto sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā būs 146,39 EUR (šobrīd 135,50 EUR) par tonnu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Lielgabarīta un ražošanas atkritumu apglabāšanas izmaksas SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligonā būs 188,00 EUR (šobrīd 150,00 EUR) par tonnu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

SIA “Getliņi EKO” nodrošina atkritumu pieņemšanu un apsaimniekošanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurā ietilpst arī Ogre, tādēļ cenu izmaiņas SIA “Getliņi EKO” atkritumu poligona pakalpojumos ietekmē SIA “Ķilupe” atkritumu apsaimniekošanas tarifu un Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju izmaksas par sadzīves un lielgabarīta atkritumiem.

SIA “Ķilupe” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs no 2024. gada 1. janvāra pieaugs par 9%.

Informācija par lielgabarīta atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām no 2024. gada tiks publicēta līdz š.g.beigām.

Atkritumus pareizi šķirojot, iespējams samazināt kopējās izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo lielāko daļu šķiroto atkritumu var nodot bez maksas!

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina iedzīvotājus izmantot SIA “Ķilupe” sniegtās atkritumu šķirošanas iespējas. Informācija šeit: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/2020/09/09/kur-nodot-skirotos-atkritumus/.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji tiek aicināti sazināties ar SIA “Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuriem 65071222, 29104053 vai rakstot e-pastu uz kilupe@gmail.com.

Related Posts

Arhīvi