Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

By

Sanda Dambe
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka ir sagatavoti pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2023.gadu (turpmāk – finanšu pārskati). Ar savas dzīvojamās mājas finanšu pārskatu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv (reģistrētie lietotāji). Klientu portālā ievietotas arī dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu izlietojuma atskaites par...

Arhīvi