Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Siltumenerģijas tarifa pastāvīgās maksas izmaiņas no 1. novembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka no š. g. 1. novembra sakarā ar siltumenerģijas tarifa izmaiņām ēkām tiks piemērotas jaunas pastāvīgās (jaudas) maksas.

Ogrē ir apstiprināts divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no mainīgās maksas un pastāvīgās (jaudas) maksas. No 1. novembra mainīgā maksa būs 69,14 EUR/MWh (iepriekš 98,84 EUR/MWh), pastāvīgā maksa būs 26.770,00 EUR/MW (iepriekš 24.540,00 EUR/MW) (cenas norādītas, neieskaitot PVN).

Mainīgo maksu ietekmē kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cena, un šī maksa visām ēkām ir vienāda.

Pastāvīgā maksa ir noteikta kā gada maksa, kas tiek sadalīta vienādos mēneša maksājumos. Šī maksa sedz siltumapgādes sistēmas uzturēšanu atbilstoši katras ēkas pieprasītajai siltumenerģijas jaudai, tādēļ katrai ēkai tā atšķiras. Pastāvīgā maksa ir paredzēta, lai samazinātu maksu par siltumenerģiju ziemas mēnešos, kad tiek patērēts vairāk siltumenerģijas, daļu izmaksu sedzot vasaras mēnešos, kad siltumenerģijas patēriņš ir krietni mazāks.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un Ogres novada pašvaldības iestāžu siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgās maksas un pieprasītās siltumenerģijas jaudas var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Privātpersonas un juridiskas personas var noskaidrot sev piederošas ēkas siltumenerģijas tarifa gada pastāvīgo maksu un pieprasīto siltumenerģijas jaudu, rakstot Siltumapgādes nodaļas vadītājam uz e‑pastu Igors.Minovs@ogresnamsaimnieks.lv.

Related Posts

Arhīvi