Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par bērnu rotaļu laukumu apsekošanas rezultātiem

Bērnu rotaļu laukumi, kas atrodas SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistītajās teritorijās, tiek regulāri apsekoti, lai izvērtētu to vizuālo un tehnisko stāvokli. Reizi gadā apsekošanu veic sertificēts inspektors, kurš sastāda laukumu un tajos esošo iekārtu ekspluatācijas darbības pārbaudes pārskatus (atzinumus). Dzīvokļu īpašnieki (reģistrēti lietotāji) pārskatus var apskatīt SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Šī gada jūnijā sertificēts inspektors veica ikgadējo pārbaudi, kopumā apsekojot rotaļu laukumus un tajos esošās iekārtas pie 22 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošām dzīvojamām mājām.

Apkopojums par veicamajiem demontāžas un remonta darbiem bērnu rotaļu laukumos:

  • SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus, pirms iegādāties un uzstādīt rotaļu iekārtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā, pārliecināties, ka tās atbilst drošības standartu prasībām, kā arī ir uzstādāmas publiskajā vidē,[1] konsultējoties ar šajā jomā sertificētiem speciālistiem.
  • Lai demontējamo iekārtu vietā uzstādītu jaunas, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem attiecīgs kopības lēmums un jānodrošina nepieciešamais finansējums. Pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma SIA “Ogres Namsaimnieks” var sagatavot piedāvājumu jaunu rotaļu iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Jārēķinās arī ar uzturēšanas izmaksām iekārtu un drošības segumu regulārai ekspluatācijas pārbaudei, remonta un uzturēšanas darbiem.
  • Jāņem vērā, ka rotaļu iekārtām, kurām saskaņā ar specifikāciju ir nepieciešams drošības segums, tas ir jāatjauno ik gadu. Uz 2023. gadu izmaksas par mulčas seguma atjaunošanu orientējoši ir robežās no 1000 līdz 2000 EUR (ieskaitot PVN), atkarībā no platības – šī summa ietver darbaspēku, tehnikas vienību izmantošanu un nepieciešamos materiālus darbu veikšanai.

[1] Skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības centra izstrādātās “Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem / apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai”, kā arī standartus LVS EN 1176  un LVS EN 1177.

Related Posts

Arhīvi