Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa 2024. gadā

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām 2024. gadā plānots apsaimniekošanas maksas pieaugums, salīdzinot ar 2023. gadu. Plānotais apsaimniekošanas maksas sadārdzinājums: līdz 9% – 73 mājās, no 10 līdz 20% – 53 mājās, virs 20% – 12 mājās.

Vidēji apsaimniekošanas maksa 2024. gadā lielākajai daļai dzīvojamo māju būs robežās no 45 līdz 60 centiem par kvadrātmetru.

Vecā fonda dzīvojamās mājās, kas celtas laikā no 1925.–1969. gadam, kā arī mājās ar mazu dzīvokļu skaitu apsaimniekošanas maksa parasti ir ievērojami lielāka par vidējo – 2024. gadā tā būs sākot no 70 centiem par kvadrātmetru.

Savas mājas nākamā gada plānoto apsaimniekošanas maksu var redzēt dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmē 2024. gadam (ievietotas dzīvokļu pastkastītēs, kā arī pieejamas SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti”).

Kas ietilpst apsaimniekošanas maksā?

Apsaimniekošanas maksā ir ietvertas normatīvajos aktos noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības, kuras var ieplānot, tādas kā sētnieka alga, zāles pļaušana, lapu savākšana, dzīvojamo māju un to piesaistīto teritoriju regulāra apsekošana, inženierkomunikāciju, konstruktīvo elementu un liftu tehniskā apkope, jumtu un noteku tīrīšana, diennakts Avārijas dienests (neskaitot remontdarbos izmantotos materiālus), administratīvās izmaksas (t. sk. rēķinu sagatavošana, Māju lietu vešana, parādu piedziņa) u. c.

Kas ietekmē apsaimniekošanas maksu 2024. gadam?

  • No 2024. gada 1. janvāra valstī tiek palielināta minimāla alga (attiecas uz sētnieku darba izmaksām);
  • Pieaugusi maksa par dažādiem pakalpojumiem (Avārijas dienests, elektroapgādes sistēmu uzturēšana, liftu apkalpošana, pacēlāja īre, siltummaiņu skalošana u. c.);
  • Pieaugusi maksa par ventilācijas kanālu apkopes (skursteņslauķa) pakalpojumiem – šos darbus apsaimniekošanas maksas ietvaros ir jāveic reizi piecos gados.

Lai samazinātu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksu, 2024. gadā ir paredzētas četras pļaušanas reizes vasaras sezonā (2023. gadā – piecas reizes).

Izmaksas par plānotajiem remontdarbiem

Papildus informējam, ka 2024. gadā vairumam dzīvojamo māju pieaugs maksa par obligāti veicamajiem mājas remonta, atjaunošanas un pārbūves darbiem. 2023. gadā šī maksa lielākoties ir 25–30 centi par kvadrātmetru, bet 2024. gadā daudzās mājās tā pieaugs līdz 43 centiem par kvadrātmetru, atkarībā no plānotajām veicamo darbu izmaksām.

Lielākas dzīvokļu iemaksas plānotajiem remontdarbiem ir nepieciešamas, lai spētu ātrāk sakrāt nepieciešamos līdzekļus obligāti veicamajiem remontdarbiem, kas prasa lielus finanšu ieguldījumus, piemēram, stāvvadu nomaiņai vai jumta seguma atjaunošanai.

Related Posts

Arhīvi