Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Sagatavoti dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plāni un apsaimniekošanas tāmes

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir sagatavojusi pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes (turpmāk – tāmes), kā arī uzturēšanas darbu plānus 2024. gadam un turpmākajiem periodiem (turpmāk – darbu plāni). Darbu plānos ietverti gan 2024. gadā, gan ilgtermiņā veicamie uzturēšanas darbi dzīvojamās mājās.

Tāmes un darbu plāni līdz š. g. 13. oktobra pēcpusdienai tiks ievietoti dzīvokļu pastkastītēs. Lūdzam pārbaudīt dzīvokļu pastkastītes!

Tāmes un darbu plāni tuvākajā laikā tiks ievietoti arī SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Dokumenti”.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar savas dzīvojamās mājas tāmi un darbu plānu, apspriesties savā starpā par veicamajiem darbiem un tāmē norādītajā termiņā pieņemt atbilstošu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par izmaiņām šajos dokumentos, ja tādas ir nepieciešamas. Lēmums jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks” vienas nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas.

Informācija par tāmi un darbu plānu, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” ekonomistei uz tālruņa numuru 25406383.

Ja dzīvokļu īpašnieku kopība noteiktajā termiņā nebūs pieņēmusi un iesniegusi SIA “Ogres Namsaimnieks” lēmumu par tāmi un darbu plānu, 2024. gada 1. janvārī stāsies spēkā sagatavotā tāme un darbu plāns, kas būs pieejami klientu portāla e.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Mājas lieta”.

Jāņem vērā, ka dzīvojamās mājās, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, pieņemot lēmumu par tāmi un darbu plānu:

  • nevar atteikties no obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas;
  • nevar atteikties no darbu plānā ietverto dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas;
  • var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves finansējuma avotu;
  • var pieņemt lēmumu par citu dzīvojamās mājas remonta, atjaunošanas vai pārbūves darbu veikšanas laiku vai finansējuma sadalījumu pa gadiem;
  • var pieņemt lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas nodrošināšanu bez pārvaldnieka starpniecības, lēmumā nosakot darbu kārtību un dzīvokļu īpašnieku atbildību.

Darbu plānos ir norādīts finansējuma avots katram darbam. Ja plānotā darba veikšanai ir nepieciešams veidot uzkrājumu, aicinām dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi pieņemt kopības lēmumu par uzkrājuma veidošanu!

Darbu plāni ir sagatavoti, pamatojoties uz dzīvojamo māju ikgadējā vizuālajā apsekošanā konstatēto. Dzīvojamās mājās apsekoti konstruktīvie elementi (pamati, nesošās sienas, pārsegumi, kāpnes, jumts, fasāde), iekšējie inženiertīkli (ūdensapgādes un apkures sistēma, kanalizācija) un elektrotīkli (apgaismes ķermeņi, sensori, slēdži, rozetes), kā arī apsekotas dzīvojamo māju piesaistītās teritorijas (ietvju un piebraucamo ceļu segums, apmales, apzaļumojumi, atkritumu konteineru novietnes).

Related Posts

Arhīvi