Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par apkures automātisko ieslēgšanos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās!

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka no 9. līdz 11. oktobrim visās pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās tika pieslēgta centralizētā apkure. Pie kāpņu telpām ir izlikti paziņojumi, kuros norādīts apkures pieslēgšanas datums.

Uzmanību! Laikā, kad ārgaisa temperatūra ir +8 grādi pēc Celsija vai vairāk, apkure automātiski atslēdzas, t. i., radiatori un apkures stāvvadi dzīvokļos šajā laikā nesilda. Informējam, ka pēc 11. oktobra apkure automātiski ieslēgsies tad, kad ārgaisa temperatūra būs zemāka par +12 grādiem pēc Celsija, lai varētu nodrošināt atbilstošu temperatūru dzīvokļos, kā arī lai dzīvojamo māju konstrukcijas mitruma ietekmē netiktu bojātas.

Svarīgi! Ja ārgaisa temperatūra ir zemāka par +12 grādiem pēc Celsija, bet Jūsu dzīvoklī silda tikai daļa radiatoru, vai ir zināms, ka kaimiņu dzīvokļos ir silti radiatori, bet Jūsu dzīvoklī nav, lūdzam sazināties ar diennakts Avārijas dienestu, zvanot uz tālruņa numuru 65022261, lai tiktu veikta apkures sistēmas atgaisošana.

Avārijas dienests šobrīd saņem ļoti daudz zvanu saistībā ar apkures pieslēgšanu dzīvojamām mājām, un ir noslogota Avārijas dienesta tālruņa līnija. Lūdzam zvanīt Avārijas dienestam, ja esat pārliecināti, ka ir nepieciešama apkures sistēmas atgaisošana, vai arī ir notikusi avārijas situācija! Ja automātiskā termoregulācijas sistēma ir atslēgusi apkuri visā mājā, jo ārgaisa temperatūra ir sasniegusi iestatītos grādus, kurus sasniedzot apkurei ir jāizslēdzas, atgaisošanas darbus Avārijas dienests neveic, jo nav iespējams pārliecināties par siltumapgādes sistēmas darbību un atgaisošanas nepieciešamību!

Related Posts

Arhīvi