Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Bioloģisko atkritumu šķirošana

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” 3. punktu pašvaldība sadarbībā ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā, tostarp izveido, uztur un pilnveido dalītas savākšanas sistēmu noteiktiem atkritumu veidiem.

SIA “Ķilupe” Ogres daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem piedāvā bioloģisko atkritumu konteineru uzstādīšanu pie dzīvojamās mājas un izvešanu (maksas pakalpojums).

Šobrīd bioloģisko atkritumu uzkrāšana tiek piedāvāta plastmasas konteineros ar 660 litru tilpumu, bet būs pieejami arī 240 litru konteineri.

Kas ir bioloģiskie atkritumi?

Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi mājsaimniecību, dārzu un parku, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un citi pārtikas ražošanas atkritumi.

Kā pieteikt bioloģisko atkritumu konteinera uzstādīšanu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas?

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem kopības lēmums par  bioloģisko atkritumu konteinera uzstādīšanu. Dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā jānodrošina konteineram vieta ar cieto segumu.

  • Saņemt konsultāciju par bioloģisko atkritumu konteineriem un pieteikt pakalpojumu iespējams, zvanot SIA “Ķilupe” klientu apkalpošanas centram uz tālruņa numuru 65071222, 29104053 vai rakstot e-pastu uz kilupe@gmail.com;
  • Pirms pakalpojuma pieteikšanas ir jāsaskaņo iespējamā konteinera atrašanās vieta, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” Teritorijas uzkopšanas nodaļai uz tālruņa numuru 25695566;
  • Saņemt konsultāciju par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanu iespējams, zvanot SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļai uz tālruņa numuru 65049114.

Kādas ir izmaksas?

Cenas par viena konteinera izvešanu (spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim):

  • 660 litru konteiners – 18,00 EUR (ieskaitot PVN);
  • 240 litru konteiners – 10,00 EUR (ieskaitot PVN).

Bioloģisko atkritumu konteinera nomas maksa – 5,00 EUR/mēnesī (ieskaitot PVN).

Izmaksas (tāpat kā sadzīves atkritumiem) tiks sadalītas proporcionāli katrā dzīvojamās mājas dzīvoklī deklarēto personu skaitam (izņemot mājas, kurās izmaksas ir nolemts sadalīt proporcionāli dzīvokļos faktiski dzīvojošo personu skaitam) un ietvertas SIA “Ogres Namsaimnieks” ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos.

Bioloģisko atkritumu konteinerā drīkst izmest:Bioloģisko atkritumu konteinerā aizliegts izmest:
– Virtuves pārtikas atkritumus (dārzeņus, augļus, tējas un kafijas biezumus, vārītu olu čaumalas u. c.);
– Ēdienu atliekas, nederīgus pārtikas izstrādājumus;
Piena produktu atkritumus (izņemot šķidrumus);
– Termiski apstrādātus gaļas, zivju un citus dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas produktus, pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumus;
– Dārza atkritumus (vecus augus, puķes, nopļautu zāli, koku lapas).
– Termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus;
– Jebkāda veida iepakojumu (plēves, plastmasas, stikla, skārda, papīra, kartona u. c.);
– Zemi, karstus pelnus, akmeņus, izdedžus, koku zarus, tūju zarus;
– Šķidros atkritumus (asenizācijas atkritumus, pārtikas eļļas u. c.);
– Nešķirotus sadzīves atkritumus;
– Citus atkritumus, kas nav virtuves un dārza atkritumi;
– Bioloģiskos atkritumus maisiņos (arī papīra iepakojumā).

Jāņem vērā!

Dzīvokļu īpašniekiem ir jānodrošina, lai konteinerā izmestie atkritumi atbilstu bioloģisko atkritumu aprakstam. Ja konteinerā tiks ievietoti citi atkritumi, tos izvedīs, piemērojot standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par bioloģisko atkritumu konteinera uzstādīšanu dzīvojamās mājas piesaistītajā teritorijā, ir lietderīgi pasūtīt slēdzamu konteineru vai arī vienoties par norobežotas (slēgtas) atkritumu konteineru novietnes izveidi, lai nodrošinātu, ka šajos konteineros atkritumus neizmet personas, kuras nedzīvo konkrētā dzīvojamā mājā.

Related Posts

Arhīvi