Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Bioloģisko atkritumu konteineru uzstādīšana pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/850 (2018. gada 30. maijs) līdz 2035. gadam atkritumu poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir jāsamazina līdz 10% no kopējā sadzīves atkritumu daudzuma. Lai sasniegtu šo mērķi, Direktīva paredz, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs līdz 2023. gada beigām ir jābūt ieviestai bioloģisko atkritumu dalītās savākšanas sistēmai. Ņemot vērā minēto, no 2024. gada 1. janvāra visā Latvijas teritorijā jāuzsāk bioloģisko atkritumu dalīta šķirošana un savākšana.

Direktīvas prasības iestrādātas arī nacionālā līmeņa normatīvajos aktos. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi” 3. punktu – pašvaldība sadarbībā ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā, tostarp izveido, uztur un pilnveido dalītas savākšanas sistēmu noteiktiem atkritumu veidiem.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 31/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 19.1. punktu nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai ir noteikts pienākums slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu.

Lai izpildītu spēkā esošo normatīvo aktu prasības par bioloģisko atkritumu šķirošanu, SIA “Ogres Namsaimnieks” sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “Ķilupe” š. g. 03. maijā uzsāka bioloģisko atkritumu konteineru uzstādīšanu pie SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajām dzīvojamām mājām.Maija sākumā tika uzstādīti 39 bioloģisko atkritumu konteineri (tilpums 240 litri), tādējādi bioloģisko atkritumu šķirošana nodrošināta 52 SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošām dzīvojamām mājām. Šie bioloģisko atkritumu konteineri tika uzstādīti pie dzīvojamām mājām, kuru piesaistītajās teritorijās bija vieta papildus atkritumu konteinera novietošanai vai arī šāda vieta tika izveidota. Pārējām dzīvojamām mājām konteineri tiks uzstādīti, kad tiks atrisināts jautājums par piemērotu vietu bioloģisko atkritumu konteinera novietošanai. Vairākās dzīvojamās mājās ir atkritumu stāvvadi, tāpēc dzīvokļu īpašniekiem būs jālemj, ko darīt ar šiem atkritumu stāvvadiem un sadzīves atkritumu konteineriem zem tiem. Šajās mājās šobrīd nav atkritumu konteineru laukumu, kur varētu novietot bioloģisko atkritumu konteinerus.

Kas ir bioloģiskie atkritumi?

Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmi mājsaimniecību, dārzu un parku, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un citi pārtikas ražošanas atkritumi.

Kādas ir izmaksas?

Cena par viena konteinera izvešanu (spēkā līdz 2024. gada 31. decembrim):

  • 660 litru konteiners – 12,59 EUR/izvešanas reize (ieskaitot PVN);
  • 240 litru konteiners – 4,58 EUR/izvešanas reize (ieskaitot PVN).

Bioloģisko atkritumu konteinera mazgāšanas maksa:

  • 660 litru konteiners – 30,00 EUR/par reizi (ieskaitot PVN);
  • 240 litru konteiners – 20,00 EUR/par reizi (ieskaitot PVN).

Konteineru mazgāšana tiks veikta pēc nepieciešamības. Nepieciešamību mazgāt konteinerus izvērtēs SIA “Ogres Namsaimnieks” darbinieki, kā arī iedzīvotāji paši varēs pieteikt SIA “Ogres Namsaimnieks” konteineru mazgāšanu, zvanot uz SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numuru 65049114.

Jāņem vērā!

Iedzīvotājiem jānodrošina, lai konteinerā izmestie atkritumi atbilstu bioloģisko atkritumu aprakstam. Ja konteinerā tiks ievietoti citi atkritumi, tos izvedīs, piemērojot standarta sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par bioloģisko atkritumu šķirošanu, jāsazinās ar SIA ”Ķilupe”, zvanot uz tālruņa numuru 65071222 vai 29104053.

Related Posts

Arhīvi