Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Informācija par siltumenerģijas tarifu

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka š. g. 1. oktobrī stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) apstiprināts SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs (mainīgā maksa 98,84 EUR/MWh (bez PVN)). Šīs tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas, kas ražota no šķeldas, cenu izmaiņām.

Vienlaikus informējam, ka SPRK  š. g. 21. septembrī ir apstiprinājusi jaunu SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu uz periodu no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim[i]. Jaunajā tarifa projektā ir aktualizētas izmaksas siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no mainīgās maksas un jaudas maksas. Mainīgā maksa no 2023. gada 1. novembra būs 69,14 EUR/MWh (bez PVN), savukārt jaudas maksa būs 26,77 tūkst. EUR/MW gadā.

SPRK Padomes lēmumā secināts, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa izmaiņas pa mēnešiem:

Tā kā SIA “Ogres Namsaimnieks” ir apstiprināts divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, lai to salīdzinātu ar citu siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju tarifiem, to izsaka viendaļīgā tarifā.

Laika posmsMainīgā maksa, EUR/MWh (bez PVN)Pastāvīgā maksa, EUR/MW (bez PVN)Izteikts viendaļīgā tarifā, EUR/MWh (bez PVN)Tarifa izmaiņu iemesls
01.12.2022.-30.04.2023.117,42
(ar valsts atbalstu tarifs 86,57)
24,54129,70
(ar valsts atbalstu tarifs 98,85)
No 2022. gada 1. oktobra mājsaimniecībām tika piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas daļējai kompensācijai.
01.05.2023.-31.09.2023.117,4224,54129,70No 1. maija mājsaimniecībām vairs netiek piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas daļējai kompensācijai.
01.10.2023.-31.10.2023.98,8424,54111,12Iepirktās šķeldas siltumenerģijas cenas samazinājums.
01.11.2023.-31.10.2024.69,1426,7782,53Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifa projekts, kurā aktualizētas izmaksas siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai.

[i] Saskaņā ar SPRK Padomes lēmumu SIA “Ogres Namsaimnieks” ir piešķirta atļauja noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā gadā ir izveidojušās neparedzētas izmaksas vai ieņēmumi.

Related Posts

Arhīvi