Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Dzīvokļu īpašniekiem ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus par septembri jānodod ierastajā kārtībā

Saistībā ar Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” sniegto informāciju, kurā iedzīvotāji tiek aicināti paziņot ūdens komercuzskaites mēraparāta (skaitītāja) rādījumus līdz š. g. 30. septembrim –

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka šī ziņa neattiecas uz individuālo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšanu dzīvokļos. Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieki iesniedz rādījumus par savu dzīvokli, nemainās. Rādījumi par dzīvokļiem arī šomēnes un turpmāk jāiesniedz SIA “Ogres Namsaimnieks”.

PA “Ogres komunikācijas” ziņa attiecas tikai uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopējiem (komercuzskaites) mēraparātiem, kurus nolasa PA “Ogres komunikācijas” vai dzīvojamo māju pilnvarotās personas, kā arī uz privātmājām.

Par septembri dzīvokļu īpašnieki rādījumus var iesniegt:

1. Elektroniski – 29., 30. septembrī un 1. oktobrī:

  • SIA “Ogres Namsaimnieks” klientu portālā e.ogresnamsaimnieks.lv
  • mobilajā lietotnē “WebNAMS App” (“Android” un “iOS” platformām) (reģistrētiem klientu portāla lietotājiem)
  • rakstot e‑pastu uz skaititaji@ogresnamsaimnieks.lv

2. Dzīvojamās mājas pasta kastītē, kas paredzēta rādījumu nodošanai – 29., 30. septembrī un 1. oktobrī.

3. Rādījumiem paredzētā pasta kastītē Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, 1. stāvā (darba laikā) – 29. septembrī, 2. un 3. oktobrī.

Related Posts

Arhīvi