Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Ar 1. oktobri mainās PA “Ogres komunikācijas” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs

Ar 2023. gada 1. oktobri stāsies spēkā Ogres novada pašvaldības 2023. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 20/2023 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs”.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs par 1 kubikmetru ūdens ir 0,96 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa); kanalizācijas pakalpojumu tarifs par 1 m kubikmetru notekūdeņu ir 2,03 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Saistošie noteikumi

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” aicina iedzīvotājus paziņot ūdens komercuzskaites mēraparāta (skaitītāju) rādījumus līdz šī gada 30. septembrim. Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” informē, ka rādījumiem, kas tiks paziņoti pēc 1. oktobra, tiks piemērots jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs.

Komercuzskaites mēraparāta rādījumus var paziņot:

  1. rakstot e-pastu: info@ogreskomunikacijas.lv vai vineta.briezkalna@ogreskomunikacijas.lv;
  2. zvanot aģentūras darba laikā uz tālruni +371 65049129 vai +371 65024190;
  3. rakstot īsziņu uz tālruni +371 25444489 (īsziņā obligāti jānorāda klienta nr., adrese un rādījums);
  4. vai mājaslapā  www.ogreskomunikacijas.lv  – sadaļā NODOT RĀDĪJUMUS.

Pašvaldības aģentūra “Ogres komunikācijas” (Aģentūra) sniedz centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācijas notekūdeņu savākšana, tai skaitā ūdens ražošana, piegāde un notekūdeņu attīrīšana) Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā.

Šobrīd par Aģentūras sniegtajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem šo pakalpojumu saņēmēji norēķinās atbilstoši 2018. gada 15. februārī izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2018 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi” – ūdensapgādes tarifs 0,65 eiro (bez PVN) par vienu kubikmetru bez PVN, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,41 eiro (bez PVN) par vienu kubikmetru.

Kopš 2018. gada ir būtiski pieaugušas centralizēto ūdenssaimniecības tīklu uzturēšanas izmaksas, elektroenerģijas, degvielas, materiālu un pakalpojumu cenas. Aģentūra, analizējot ūdenssaimniecības pakalpojumu ieņēmumus un izdevumus un pieņemot, ka kopējais centralizētās ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens ir 1 107 931 kubikmetri gadā un kopējie notekūdens attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi ir 1 378 605 kubikmetri gadā, ir secinājusi, ka izdevumiem atbilstoša tarifu maksa par vienu kubikmetru ūdens 0,96 eiro (bez PVN) un maksa par vienu kubikmetru kanalizācijas notekūdeņu ir 2,03 eiro (bez PVN).

Šī gada 29. augustā Ogres novada pašvaldībā tika saņemts Aģentūra iesniegums ar lūgumu izvērtēt un apstiprināt Aģentūras piedāvāto tarifu. Pašvaldības Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisija, izskatot Aģentūras iesniegtos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksu aprēķinus, atzina tos par pamatotiem.

Jāatgādina, ka jau šī gada 20. aprīlī Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejā tika izskatīts jautājums saistība ar izmaiņām Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu. Finanšu komiteja nolēma pašvaldības mājaslapā publicēt Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 20/2023 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs” projektu un paskaidrojuma rakstu sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Savu viedokli un priekšlikumus par tarifa projektu ikviens interesents varēja iesniegt līdz šī gada 4. maijam. Noteiktajā termiņā viedokļi un priekšlikumi Ogres novada pašvaldībā netika iesniegti.

Avots: Ogres novada pašvaldības mājas lapa

Related Posts

Arhīvi