Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Jānodrošina piekļuve inženierkomunikācijām dzīvokļos un pagrabtelpās

SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās turpinās aukstā ūdens, karstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu vai to posmu un guļvadu nomaiņas darbi, kurus veic publisko iepirkumu uzvarētāji SIA “ENESAN” un SIA “Ūdens Rīgai”. Darbi tika iekļauti attiecīgo dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos 2023. gadam.

Stāvvadu vai to posmu nomaiņa (kopā 16 dzīvojamās mājās):

AdresesDarbu statuss
Akmeņu ielā 50b, Ogrē
Ausekļa prospektā 16, Ogrē
Mālkalnes prospektā 14, Ogrē
Tīnūžu ielā 13, Ogrē
Darbi pabeigti
Ausekļa prospektā 2a, Ogrē
Draudzības ielā 12, Ogrē
Grīvas prospektā 13, Ogrē
Mālkalnes prospektā 22, Ogrē
Skolas ielā 7 un 9, Ogrē
Tīnūžu ielā 16 un 20, Ogrē
Darbi turpinās
Mālkalnes prospektā 27 un 29, Ogrē
Vidus prospektā 16a, Ogrē
Zilokalnu prospektā 10, Ogrē
Darbi tiks veikti

Guļvadu nomaiņa (kopā 15 dzīvojamās mājās):

AdresesDarbu statuss
Ausekļa prospektā 8, Ogrē
Grīvas prospektā 6a un 23, Ogrē
Jaunatnes ielā 2, Ogrē
Mālkalnes prospektā 18, Ogrē
Skolas ielā 11, Ogrē
Tīnūžu ielā 13, 16, 18 un 20, Ogrē
Turkalnes ielā 13, Ogrē
Vidus prospektā 20, Ogrē
Darbi pabeigti
Parka ielā 1b, Ogrē
Turkalnes ielā 3, Ogrē
Darbi turpinās
Tīnūžu ielā 12, OgrēDarbi tiks veikti

Lai veiktu plānotos remontdarbus, var būt nepieciešams piekļūt inženierkomunikācijām dzīvokļos un/vai pagrabtelpās.

Iedzīvotājiem ir pienākums nodrošināt piekļuvi koplietošanas inženierkomunikācijām dzīvokļos, kā arī pagrabtelpās, lai tajos būtu iespējams veikt remontdarbus un/vai apsekošanu (Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pants).

Lai remontdarbu veicēji varētu ar iedzīvotājiem iepriekš sazināties un vienoties par laiku, kurā būs nepieciešams nodrošināt piekļuvi inženierkomunikācijām, SIA “Ogres Namsaimnieks” lūdz iesniegt savu aktuālo kontaktinformāciju. To iespējams izdarīt sekojošos veidos:

Aizliegts aizbūvēt šahtas dzīvokļos

Iekļūstot dzīvoklī, nereti tiek konstatēts, ka inženierkomunikāciju šahta ir noslēgta, piemēram, attiecīgā siena tualetē ir noklāta ar flīzēm, sēdpoda skalojamā kaste ir iebūvēta sienā u. tml. Dzīvokļa īpašniekam pašam jāspēj atvērt un pēc remontdarbu veikšanas aizvērt inženierkomunikāciju šahtu. Ja to nav iespējams izdarīt, šahta tiek atvērta, uzlaužot apdares sienu, lai varētu veikt nepieciešamos remontdarbus. Patvaļīgas šahtas aizbūvēšanas gadījumos kosmētiskais remonts pēc šahtas atvēršanas jāveic dzīvokļa īpašniekam par saviem līdzekļiem, nodrošinot, lai turpmāk inženierkomunikācijām varētu brīvi piekļūt.

Jānodrošina piekļuve pagrabtelpām

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina uzturēt pagrabā kārtību, lai būtu iespējams bez kavēšanās piekļūt inženierkomunikācijām, kā arī norādīt pie attiecīgās pagrabtelpas sava dzīvokļa numuru, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar Jums.

Related Posts

Arhīvi