Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāievēro, dodoties ilgstošā prombūtnē?

Pirms doties ilgstošā prombūtnē, SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina:

  • Informēt par prombūtni pārvaldnieku, kā arī sniegt informāciju par personu, kurai nodotas dzīvokļa atslēgas un ar kuru var sazināties, lai nepieciešamības (piemēram, stāvvada avārijas) gadījumā varētu operatīvi iekļūt dzīvoklī. Aicinām aizpildīt kontaktinformācijas veidlapu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā.
  • Vismaz nedēļu iepriekš un ne retāk kā reizi trīs mēnešos informēt pārvaldnieku, ja dzīvoklī neviens neuzturas un netiek patērēts ūdens, lai dzīvoklim netiktu aprēķināta dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība (saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”);
  • Sekot ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņiem (skatīt rēķina lejasdaļā) un laikus organizēt to verificēšanu;
  • Noslēgt ūdens un gāzes ievadventiļus, aizvērt logus, atvienot no strāvas elektroierīces, izslēgt gaismu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” Klientu apkalpošanas nodaļas tālruņa numurs: 65049114, e-pasts saziņai: info@ogresnamsaimnieks.lv.

Related Posts

Arhīvi