Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Kas jāievēro, izmantojot pagrabtelpas?

  • Jānodrošina piekļuve koplietošanas inženierkomunikācijām avārijas novēršanas darbu un plānoto remontdarbu veikšanai:
    • Jānorāda dzīvokļa numurs pie pagrabtelpas, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar attiecīgā dzīvokļa īpašnieku.
    • Jāuztur pagrabtelpā kārtība, lai būtu iespējams bez kavēšanās piekļūt inženierkomunikācijām. Pagrabtelpu aizkraušana nav pieļaujama arī no ugunsdrošības viedokļa.
  • Aizliegts patvaļīgi ievilkt elektrību individuālās pagrabtelpās.

SIA “Ogres Namsaimnieks” aicina nodot saziņai savu kontaktinformāciju, aizpildot veidlapu SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapā.

Ja pārvaldniekam nav iesniegta dzīvokļa īpašnieka kontaktinformācija un nav iespējams piekļūt pagrabtelpā esošajām inženierkomunikācijām, tad avārijas novēršanas darbu veikšanai vai arī plānoto darbu veikšanai pagrabtelpu nākas atvērt, noņemot esošo slēdzeni. Pēc darbu veikšanas noņemtās slēdzenes vietā tiek uzstādīta jauna, un dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par jauno atslēgu saņemšanas kārtību, izvietojot paziņojumus pie dzīvojamās mājas.

Related Posts

Arhīvi