Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Skaidrojums par karstā ūdens sildīšanas izmaksu pieaugumu

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka komunālo pakalpojumu rēķinos par maiju ir ievērojami pieaugusi maksa par karstā ūdens sildīšanu.

Noslēdzoties apkures sezonai, sadārdzinājums minētajai rēķina pozīcijai ir novērojams ik gadu, jo atbilstoši normatīvajos aktos[i] noteiktajai siltumenerģijas sadalījuma metodikai vasarā tiek piemērota atšķirīga aprēķina kārtība.

Sadārdzinājums par karstā ūdens sildīšanu par maiju, salīdzinot ar aprīli (apkures sezona šogad noslēdzās aprīļa beigās), ir lielāks nekā parasti pēc apkures sezonas noslēguma, jo no š. g. 1. maija mājsaimniecībām vairs netiek piemērots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas (t. sk. siltumenerģijas, kas patērēta karstā ūdens sildīšanai dzīvojamā mājā) pakalpojuma maksas daļējai kompensācijai.

Šobrīd SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifa mainīgā maksa ir 117,42 EUR/MWh (bez PVN), bet līdz š. g. 1. maijam mājsaimniecībām šī maksa bija 86,57 EUR/MWh (bez PVN), jo tika piemērots valsts atbalsts, t. i., tarifs bija apmēram par ceturtdaļu mazāks.

Cik liels maijā ir sadārdzinājums par karstā ūdens sildīšanu?

Komunālo pakalpojumu rēķinos par maiju maksa par karstā ūdens sildīšanu uz vienu kubikmetru vidēji ir 2 līdz 3 reizes lielāka nekā rēķinos par aprīli. Ja dzīvoklī ir liels karstā ūdens patēriņš, rēķins par maiju var būt lielāks nekā rēķins par aprīli.

Aprīlī maksa par karstā ūdens sildīšanu bija 4,73 EUR / m3, un šī maksa bija vienāda visās dzīvojamās mājās atbilstoši siltumenerģijas sadalījuma metodikai ziemā, savukārt vasaras periodā maksa par karstā ūdens sildīšanu katrai ēkai atšķiras.

Kādēļ vasaras periodā dažādās dzīvojamās mājas atšķiras maksa par karsto ūdeni (par kubikmetru)?

Katrā dzīvojamā mājā atšķiras iekšējās sistēmas: tīklu garumi, to izvietojums, cirkulācijas cilpu skaits, izolācijas kvalitāte, kā arī atšķiras tas, cik korekti tiek nolasīti karstā ūdens skaitītāju rādījumi mēneša beigās – visi šie faktori ietekmē karstā ūdens izmaksas.

Vasaras periodā izmaksas par viena karstā ūdens kubikmetra uzsildīšanu tiek aprēķinātas šādi: ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai (MWh) reizina ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifu (šobrīd 117,42 EUR/MWh), un iegūto skaitli sadala ar ēkas kopējo karstā ūdens patēriņu (m3).

Informāciju par ēkas kopējo siltumenerģijas patēriņu karstā ūdens uzsildīšanai un ēkas kopējo karstā ūdens patēriņu var apskatīt komunālo pakalpojumu rēķina sadaļā “PATĒRIŅI”.

Kāpēc nav siltumenerģijas tarifa samazinājuma?

  • Nav samazinājušās iepirktās siltumenerģijas, kas saražota biomasas (šķeldas) katlu mājā, izmaksas;
  • Nav samazinājušās SIA “Ogres Namsaimnieks” iepirktās dabasgāzes izmaksas, jo ir spēkā noslēgtais līgums ar piegādātāju par fiksētu dabasgāzes cenu.

Saņemt sīkāku informāciju par savu komunālo pakalpojumu rēķinu iespējams, sazinoties ar SIA “Ogres Namsaimnieks” Finanšu nodaļu: tālruņa numurs 65049109.


[i] Maksas aprēķins par siltumenerģiju (karstā ūdens sildīšanu, apkuri) vasarā un ziemā atšķiras saskaņā ar siltumenerģijas sadalījuma ēkās metodiku, kas noteikta Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

Related Posts

Arhīvi