Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001
Mālkalnes prospekts 3, Ogre, LV-5001

Uzsākti autostāvvietas izveides darbi Zilokalnu prospektā 13, Ogrē

Ogres novada pašvaldības dome 2019. gada 19. septembrī pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Zilokalnu prospektā 13, Ogrē (platība 2600 m2), pārņemšanu, lai izveidotu autostāvvietu dabas parka “Ogres Zilie kalni” apmeklētāju un pilsētas iedzīvotāju autotransporta novietošanai. Balstoties uz šo lēmumu, 2020. gada 16. aprīlī tika izdots Ministru kabineta rīkojums par šī valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldībai tās autonomo funkciju īstenošanai.

Šī gada aprīlī ir uzsākti plānotās autostāvvietas labiekārtošanas darbi – veikta žoga, sarga ēkas, veco apgaismes ķermeņu demontāža, uzsākta jauna apgaismojuma ierīkošana. Teritorijā tiks veikti arī seguma atjaunošanas (asfaltēšanas) darbi, automašīnu stāvvietu marķēšana, automatizētā iebraukšanas/izbraukšanas kontroles sistēmas uzstādīšana u. c. Jauno stāvlaukumu apsaimniekos novada pašvaldības SIA “Ogres Namsaimnieks”.

Pašvaldībā vēl nav pieņemts lēmums par stāvlaukuma izmantošanas kārtību un nosacījumiem. Paredzēts, ka šeit tiktu nodrošinātas stāvvietas autotransporta novietošanai blakus esošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kā arī dabas parka “Ogres Zilie kalni” apmeklētājiem, kuru skaits pēdējos gados ir strauji pieaudzis, bet pašvaldības rīcībā nav brīvu zemes vienību apmeklētājiem paredzētas autostāvvietas izveidošanai.

Informāciju sagatavoja Ogres novada pašvaldība

Related Posts

Arhīvi